Den otevřených dveří ZOD Brniště a.s.

ZOD Brniště a.s. otevře 6.10. 2018 od 9:00 své provozy veřejnosti! Přijďte se podívat do provozu Rostlinné výroby, projděte se po nové Posklizňové lince či zavítejte na Mléčnou farmu Velký Grunov.

 

Od 9-11 hodin bude probíhat přednáška Demonstrační farma - Optimální dlouhodobé nakládání s organickou hmotou, jejíž součástí bude vyhodnocení odebraných vzorků a zhodnocení.

V 11:00 zahájíme Den otevřených dveří ZOD Brniště a.s. v areálu Rostlinné výroby v Brništi.

Zúčastnit se můžete komentované prohlídky nové Posklizňové linky v areálu rostlinné výroby a taktéž se podívat z blízka na moderní zemědělskou techniku či do prostor dílen. Každou hodinu bude převážet zájemce o komentovanou prohlídku Mléčné farmy Velký Grunov autobus tam a zpět.
Během dne je možné shlédnout a vyzkoušet si zemědělské techniky, kterých se využívalo před nástupem moderních technologií - tradiční výroba másla či sýra, získávání zrn cepy či mletí mouky.
Po celý den je naplánován hudební program, který završí Zpěvandule v 15:30.

Na obrázku může být: text