Tvoření ve skalách

Čeští a němečtí umělci společně tvoří landartové objekty a sochy v nově vznikající landartové stezce v pískovcových skalách u obce Brniště. Tvoření vyvrcholí v rámci Dne spolků 4.8., kdy bude landartová stezka otevřena a budou vyhodnocena nejzajímavější díla.

  Fotka uživatele Podralský nadační fond ZOD & Ekocentrum Brniště.Fotka uživatele Podralský nadační fond ZOD & Ekocentrum Brniště.

  Fotka uživatele Podralský nadační fond ZOD & Ekocentrum Brniště.

Akce je podpořena Libereckým krajem a Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 v rámci fondu Malých projektů Euroregionu Nisa.