Přednášky

Na přednáškách a seminářích se probírají témata odpadového hospodářství obcí, krajiny a zemědělství v příhraničním regionu Podralsko a Hornolužicko.