Historie (Cíl 3)

   Ekocentrum a výuková zahrada vznikla v rámci projektů "Šance pro zdravou budocnost regionů Podralsko a Hornolužicko" a "Výuková zahrada Ekocentra Brniště"

 

                       

 

Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko je u konce.

Cílem byl udržitelný územní rozvoj prostřednictvím realizace společných hospodářských, sociálních a kulturních aktivit – krátce: více Evropy pro Česko a Sasko!

Přeshraniční spolupráce bude mít své pokračování v novém Programu spolupráce SN-CZ 2014-2020.

 

         

 

Ekocentrum Brniště

 

Ekocentrum Brniště pomáhá zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka ke krajině, ve které žije.
Nabízíme výukové programy o životním prostředí a roli zemědělství při péči o krajinu.
V Ekocentru je umístěna interaktivní expozice o kulturní krajině Podralska.
Ekocentrum Brniště provozuje Podralský nadační fond ZOD, zřízený v roce 2008 společností ZOD Brniště a. s.
 

 

Typy vzdělávacích akcí


Výukové programy pro MŠ a ZŠ
Semináře pro pedagogy
Semináře pro zástupce obcí
Přednášky a programy pro veřejnost
Ekokroužek pro děti a mládež
Relaxační a tvořivé večery
Praktická opatření k ochraně přírody
Ekocentrum Brniště