Pro média

 

Podralský nadační fond ZOD (PNF) podporuje všestranný rozvoj v regionu zvaném Podralsko a jeho okolí. Chce přispět ke zvýšení atraktivity regionu pro život jeho obyvatel a pro podnikání. Svou činností inspiruje občany regionu k aktivitě a probouzí jejich zájem o dění v regionu.

PNF byl založen společností ZOD Brniště, a.s. Při uskutečňování svých cílů spolupracuje s dalšími subjekty:

 • s městy a obcemi regionu Podralsko,
 • s Libereckým krajem a zastupiteli,
 • s dalšími organizátory veřejných aktivit a nositeli rozvojových projektů v regionu,
 • s dobrovolníky. (Dobrovolnictví je už dnes silnou oporou PNF a jeho podpora je významným cílem PNF).
 •  

 • Zřizovatel PNF – ZOD Brniště, a.s.

   

  ZOD Brniště, a.s. (ZOD) patří mezi nejmodernější a nejúspěšnější zemědělsko-potravinářské podniky v České republice. Zabývá se rostlinnou i živočišnou výrobou, je největším českým chovatelem krůt. Má vynikající výsledky i v chovu mléčného skotu a produkci mléka a významnou součástí aktivit ZOD je i zpracování a distribuce krůtího masa prostřednictvím dceřiné firmy PROMINENT,s.r.o.

  Důležitou součástí firemní strategie ZOD je společenská odpovědnost v podnikání. Proto ZOD zřídilo Podralský nadační fond jako nástroj k podpoře obecně prospěšných projektů v regionu. Svými aktivitami PNF naopak přispívá k pozitivnímu vnímání ZOD jako úspěšné a společensky odpovědné firmy.

   

  Poslání Podralského nadačního fondu ZOD

   

  Posláním PNF je podpora všestranného rozvoje v regionu Podralsko a okolí. Primárně je to podpora a realizace projektů v těchto hlavních oblastech:

 • zkvalitňování životního prostředí a kvality života občanů,
 • rozvoj místní ekonomiky,
 • rozvoj venkovské turistiky jako prostředku hospodářského rozvoje a rozšiřování ekologicky šetrného zemědělství;
 • kulturně-společenské, osvětově-vzdělávací a sportovní činnosti;
 • další veřejně prospěšné aktivity ve prospěch regionu.
 •  

  Tyto činnosti jsou realizovány ve spolupráci ZOD Brniště, zakladatele PNF, s místní veřejnou správou, občany, místním podnikatelským i neziskovým sektorem a dalšími partnery.

   

   

  Oblast působení PNF – region Podralsko

   

  Hlavním jádrem aktivit PNF jsou obce Brniště, Velký Grunov a Luhov (součásti obce Brniště). Dále jsou to obce a města, na jejichž katastrech ZOD Brniště hospodaří nebo tam buduje své pozemkové vlastnictví - Bohatice, Doksy, Hamr na Jezeře, Jablonné v Podještědí, Kamenice, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Okna, Pertoltice pod Ralskem, Ralsko, Skalka u Doks, Stráž pod Ralskem, Tachov, Velenice, Velký Valtinov, Zbyny a Zákupy. Region se může rozšířit i o další obce, ve kterých ZOD Brniště případně vstoupí do zemědělského podnikání.

   

 • Nejvýznamnější projekty PNF

   

  Šance pro zdravou budoucnost regionů Podralsko a Hornolužicko

  Tímto projektem PNF zahájil novou etapu svého působení při rozvoji regionu Podralsko, protože dochází k rozšíření příhraniční spolupráce PNF se sousedním regionem Horní Lužice a celým regionem Nisa-Neisse-Nysa. Partnery projektu jsou obce Brniště a Neukirch (Kreis Bautzen) a Centrum ochrany přírody v  Neukirch/Lausitz.

  PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO REGIONÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO FONDU  (ERDF) A ČESKO-SASKÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE CÍL3.

  Cílem projektu je zejména získávání a předávání zkušeností a informací mezi partnery z různých regionů
  v příhraničních oblastech a praktické činnosti v následujících oblastech:

 • nakládání s odpady,
 • třídění odpadů,
 • péče o veřejný prostor, osobní odpovědnost obyvatel za veřejný prostor,
 • praktická pomoc obcím při řešení problémů spojených s likvidací a tříděním odpadů,
 • spolupráce při řešení utváření krajiny v obci,
 • založení a provozování kroužku pro děti se zaměřením na ekologickou výchovu,
 • environmentální vzdělávání.
 • Ekologické a vzdělávací centrum Brniště

  Ekocntrum Brniště je určeno pro vzdělávání, setkávání a předávání informací v rámci projektu Šance a Výuková zahrada. Slavnostní otevření proběhlo 2. 8. 2014. Centrum je střediskem veškerých aktivit PNF. Poskytuje prostory pro učební a přednáškové sály, výstavní plochy, herní a výukovou místnost pro děti, informační centrum a technické zázemí.