Cvičení s dětmi

Cvičení s dětmi neboli Hýbánky v Ekoši probíhá každou středu od 16:00 do 17:00

 

Cvičí se jednoduchá cvičení, při kterých si děti s pomocí dospělých osvojují a zdokonalují základní pohybové dovednosti. Nacvičují se první cílené reakce dítěte na hudbu (tanečky doprovází zpěv písniček). Mimo tanečků se můžete těšit na soutěže a opičí dráhy.Na hodině se dětí také učí novým dovednostem, říkankám, písničkám, spolupráci a respektováni dalších děti, odvaze, procvičují jemnou a hrubou motoriku, procvičují smysly a řeč.

!!! S SEBOU SI VEZMĚTE BAČKŮRKY A PITÍ !!!

Na všechny se těší Verča s Áďou a Pepinou :)

DSC_0088 DSC_0896