Semináře pro pedagogy

 

Enviromentální vzdělávání: Přírodovědně-pedagogické semináře pro vychovatele a pedagogy

Vzdělávací workshopy v Ekocentru Brniště jsou určeny učitelům ZŠ a MŠ, vychovatelům a pedagogům volnočasových a mimoškolních aktivit.

Účast na semináři je zdarma, počet osob je omezen na 25 účastníků. Pro všechny zúčastněné je připraveno občerstvení. Po absolvování semináře obrdží všichni účastníci certifikát.

Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 3 dnů posílejte před odpovídajícím seminářem, stačí na email: luciel@podralsko.cz

 

Semináře probíhají v rámci projektu Užitkové rostliny a jejich využití – děti poznávají regionální koloběh surovin v přírodě / Nutzpflanzen und deren Verwendung – Kinder erforschen regionale Kreisläufe in  Der Natur č.ž. 100279664. V tomto česko - německém kooperačním projektu je PNF Brniště partnerem s MSZ Neukirch. V rámci tohoto projektu budou vytvořeny nové programy environmentální výchovy pro předškoláky a žáky prvního a druhého stupně, v nichž se účastníci dozvědí zajímavosti o rostlinách příhraničního regionu, které lidé dříve využívali a také dnes ještě používají.

                                                                                                                                                                       

Proběhlo:

22. 3. 2018 UŽITKOVÉ ROSTLINY PRO ZDRAVÍ PRO 1. A 2. STUPEŇ ZŠ

Termín a čas: 22. 3. 2018, 9:30 - 14:00

Místo konání: Ekocentrum Brniště

OBSAH:

  • Poznávání místních druhů
  • Obsah živin v košťálové a kořenové zelenině
  • Chemické analýzy
  • Příprava zeleninových pokrmů