Semináře pro pedagogy

 

Enviromentální vzdělávání: Přírodovědně-pedagogické semináře pro vychovatele a pedagogy.

Semináře pro pedagogy se budou opět konat od roku 2016 v Ekocnetru Brniště.

Informace pro zájemce a účastníky:

Srdečně zveme učitele ZŠ a MŠ, vychovatele a pedagogy volnočasových a mimoškolních aktivit k účasti na vzdělávacích workshopech v Ekocentru Brniště. Pokud  máte zájem zúčastnit se některého nebo více z níže uvedených seminářů, prosím kontaktujte nás a objednejte se. Těšíme se na Vás!

Na konci každé akce, bude účastníkům předán certifikát.

Prosíme zájemce o přihlášní na tel: 733 571 057 nebo na emailové adrese michaela@podralsko.cz . Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.

 

Užitkové rostliny a jejich využití – děti poznávají regionální koloběh surovin v přírodě / Nutzpflanzen und deren Verwendung – Kinder erforschen regionale Kreisläufe in  Der Natur č.ž. 100279664.

                                                                                                                                                                                                

 

SEMINÁŘE PRO ROK 2017/2018

     19. 10. 2017 od 9.30 do 14.00 hodin v Centru ochrany přírody v Neukirchu "Staré odrůdy ovoce" - pro děti mateřských škol

 OBSAH: Jabloň a její obyvatel

               Poznávání místních odrůd jablka

               Příprava a ochutnávka různých pokrmů

 

im Naturschutzzentrum Neukirch "Alte obstsorten" - für Kita - Kinder

INHALTE: Der Apfelbaum undnseine Bewohner

                Kennen lernen heimisher Apfelsorten

                Verkostung und Zubereitung verschieder Gerichte

 

23. 11. 2017 od 9.30 do 14.00hodin v Ekocentru Brniště "Staré odrůdy ovoce" - pro žáky základních škol

OBSAH: Jablko, hruška, švestka - zdejší ovoce ze stromu

              Poznávání divokého ovoce

              Poznávání divokého ovoce

              Zpracování ovoce

    im Ökozentrum Brniste "Alte Obstsorten" - für Grund - und Oberschulen

    INHALTE: Apfel, Birne, Pflaume - heimisches Obst vom Baum

                   Kennenlernen von Wildobst

                   Nährstoffgehalt der Früchte

                   Verarbeitung der Früchte

 

8. 2. 2018 od 9.30 do 14.00 hodin v Centru ochrany přírody v Neukirchu "Užitkové rostliny pro zdraví" - pro děti mateřských škol

OBSAH: Košťálová a kořenová zelenina ze zahrady

              Stavba zeleninové rostliny

              Zpracování na pokrmy vhodné pro děti

              Hry a společenské akce

 

im Naturschutzzentrum Neukirch "Nutzpflanzen für die Gesundheit" - für Kita - Kinder

INHALTE: Kohl -und Wurzelgemüse aus dem Garten

                Aufbau einer Gemüsepflanze

                Verarbeitung zu kindgerechten Speisen

               Spiel -  und Mittmachaktionen

 

22. 3. 2018 od 9.30 do 14.00 hodin v Ekocentru Brniště "Užitkové rostliny pro zdraví" - pro děti základních škol

OBSAH: Poznávání místních druhů

              Obsah živin v košťálové a kořenové zelenině

              Chemické analýzy

              Příprava zeleninových pokrmů

 

im Ökozentrum Brniste "Nutspflanzen für die Gesundheit" - für Grund -und  Oberschüler

INHALTE: Kennenlernen heimischer Arten

                Nährstoffgehalz von Kohl- und Wurzelgemüse

                chemishe Analysen

                Zubereitung von Gemüsegerichten

 

Akce je podpořena  česko - německým programem spolupráce a je pro účastníky zdarma.

V poledne nabízíme občerstvení. Počet účastníků je omezen na 25 osob.

 

Přihlášky posílejte nejpozději do 1 týdne před odpovídajícím seminářem, stačí na email.

 

Vážení pedagogové a pedagožky,

 

PNF Brniště a NSZ Neukirch jsou partnery v česko-německém kooperačním projektu

„Užitkové rostliny a jejich využití – děti poznávají regionální koloběh surovin“.

V rámci tohoto projektu budou vytvořeny nové programy environmentální výchovy pro předškoláky a žáky prvního a druhého stupně, u nichž se účastníci dozvědí zajímavosti o rostlinách příhraničního regionu, které lidé dříve využívali a také dnes ještě používají.

Velmi rádi, bychom se dozvěděli, co k tématu postrádáte a která konkrétní podtémata byste chtěli více rozpracovat, aby pro Vás byly nové vzdělávací programy prakticky dobře využitelné. Velmi stojíme o Vaše zkušenosti, náměty a nápady, abychom je v projektu rozpracovali a vám se programy následně hodily do výuky.

 

Abyste si mohli udělat představu o náplni a aktivitách kooperačního projektu, chtěli bychom Vás srdečně pozvat na zahajovací workshop, který se uskuteční

ve čtvrtek 27. 4. 2017 od 9:30 h do 14 h v Ekocentru Brniště.

 

Plánován je následující program:

 

 09.30 h  Uvítání a představení pracovníků zapojených do projektu

 09.45 h  Představení jednotlivých tematických okruhů

 10.15 h  Přestávka na kávu

 10.45 h   Společný brainstorming na téma využití užitkových rostlin pro zdraví, k výživě a v tradičních řemeslech

 11.45 h  Tvůrčí aktivity na téma „Užitkové rostliny a jejich využití“

 12.30 h  Oběd

 13.00 h  Představení výsledků brainstormingu

 13.45 h  Vysvětlení dalších kroků v projektu

 14.00 h  Ukončení workshopu

 

Budeme rádi, když naše pozvání přijme co nejvíce českých a německých pedagogů.

Přihlašujte se prosím zde: čeští účastníci:  Podralský nadační fond ZOD, Jáchymov 1, 471 29  Brniště, email: michaela@podralsko.cz, tel: 733 571057

                                                                                                             

Němečtí účastníci se mohou domluvit na spolujízdě (informace v NSZ Neukirch; tel. 035951-35850).

 

Akce je podpořena EU z  Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020. Die Veranstaltung wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung aus dem Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020 gefördert.

  

                                                                                                                                                                     

 

 

Sehr geehrte Pädagoginnen und Pädagogen,

 

der PNF Brniste und das NSZ Neukirch sind Partner im deutsch-tschechischen Kooperationsprogramm „ Nutzpflanzen und deren Verwendung - Kinder erforschen regionale Kreisläufe“. Im Rahmen dieses Projektes werden Umweltbildungsprogramme für Vorschulkinder, Grundschüler sowie für Schüler der Oberschulen und Gymnasien entwickelt, bei denen die Teilnehmer interessante Fakten zu Pflanzen der Grenzregion erfahren, die sich die Menschen früher zunutze gemacht haben und auch heute noch verwenden.

Wir würden sehr gern erfahren, was Ihnen zu diesem Thema fehlt und welche konkreten Unterthemen Sie gern mehr ausarbeiten wollen würden, damit die neuen Bildungsprogramme für Sie praktisch gut zu nutzen sind. Über Ihre Erfahrungen, Vorschläge und Ideen würden wir uns sehr freuen, damit wir sie im Projekt ausarbeiten können und die Programme anschließend in Ihren Unterricht passen.

Um Ihnen einen ersten Eindruck zu Inhalten und Aktivitäten des Kooperationsprogramms zu vermitteln, möchten wir Sie zum Auftaktworkshop recht herzlich einladen.

Dieser findet am Donnerstag, 27.04.2017, von 09.30 Uhr bis 14.00 Uhr, im Ökozentrum Brniste (CZ) statt.

 

Folgender Ablauf ist geplant:

 

 09.30 Uhr              Begrüßung und Vorstellung der am Projekt beteiligten Mitarbeiter

 09.45 Uhr              Vorstellen der einzelnen Themenschwerpunkte

 10.15 Uhr              Kaffeepause

 10.45 Uhr              Gemeinsames Brainstorming zu ergänzenden Inhalten hinsichtlich der                                   

                    Verwendung der Nutzpflanzen für die Gesundheit, als Lebensmittel und für das traditionelle Handwerk

 11.45 Uhr              Kreative Angebote zum Thema „Nutzpflanzen und deren Verwendung“

 12.30 Uhr              Mittagessen

 13.00 Uhr              Vorstellen der Ergebnisse des Brainstormings

 13.45 Uhr              Erläuterung der nächsten Schritte im Projekt

 14.00 Uhr              Ende der Veranstaltung

 

Wir würden uns freuen, wenn zahlreiche deutsche und tschechische Pädagoge/innen unserer Einladung folgen.

Bitte melden Sie sich an unter:

tschechische Teilnehmer:                               deutsche Teilnehmer: Naturschutzzentrum „Oberlausitzer Bergland“e.V.,Hauptstraße 62, 01904 Neukirch / Lausitz

                                                                              Email: info@naturschutzzentrum-neukirch.de

Für die deutschen Teilnehmerinnen besteht die Möglichkeit der Bildung von Fahrgemeinschaften (Informationen im NSZ Neukirch; Tel. 035951-35850)

 

Proběhlé semináře:

 

Inspirativní semináře v roce 2015:

19. 1. 2015 "Fascinující svět včel a hmyzu" s lektorkou Mgr. Janou Modrou

19. 2. 2015 "Hurvínkovy cesty do přírody" s lektorkou Mgr. Janou Modrou 

02. 3. 2015 "Kreativní tvorba" lektorovat budou kolegyně z Centra ochrany přírody v Neukirchu

12. 3. 2015 "Tradiční svátky během roku" - tento seminář se bude konat v Centru ochrany přírody v Neukirchu.

 

Inspirativní semináře v roce 2014:

29.  1. 2014 "Recyklování je hračka lektorky z Centra ochrany přírody v Neukirchu

20.  3. 2014 „Když překročíme bludný kořen... s lektorkou Mgr. Janou Modrou

10.  4. 2014 „Hry a zážitky v přírodě“ lektorky z Centra ochrany přírody v Neukirchu

24.  4. 2014  Experimenty v přírodě a s přírodou“ lektorky z Centra ochrany přírody v Neukirchu

13.  6. 2014" Podivuhodný svět hmyzu" s lektorkou Mgr. Janou Modrou

16. 10. 2014  „Ochrana přírody“ lektorky z Centra ochrany přírody v Neukirchu

06. 11. 2014 Zdravá výživa“ lektorky z Centra ochrany přírody v Neukirchu

 

Inspirativní semináře v roce 2013:

13.  6. 2013 „Moje malá bylinková zahrádka“ lektorky z Centra ochrany přírody v Neukirchu

12.  9. 2013 Copak to tu plave?“ lektorky z Centra ochrany přírody v Neukirchu

10. 10. 2013 Podzim je tu“ lektorky z Centra ochrany přírody v Neukirchu

07. 11. 2013 „Kdo to udělal?“ lektorky z Centra ochrany přírody v Neukirchu