Užitkové rostliny

V současné době probíhají realizace výukových programů " Užitkové rostliny a jejich využití". Od září roku 2019 bude možnost se na tyto programy přihlásit.

 

Programy pro MŠ

 

O lnu, aneb jak krteček ke kalhotkám přišel

 

Místo: ekocentrum

Doporučená věková skupina: 5-7 let

Zařazení do vzdělávací oblasti: dítě a svět, člověk a jeho svět

Vzdělávací cíle:

 • Dítě popíše postup výroby látky
 • Dítě ví, z čeho se látka vyrábí
 • Dítě porovná výrobu látkydříve a dnes
 • Dítě chápe princip tkaní

Spolu s krtečkem a jeho kamarády se vydáme po stopách výroby látky. Ukážeme si, odkud se berou vlákna, jak z nich vznikne nit a jak se z nití vyrobí plátno. Prohlédneme si staré nástroje a povíme si, jak fungovali a k čemu sloužily. Vlastnoručně si vyrobíme provázek, utkáme kousek plátna a na závěr si každý odnese krásné kalhotky.

 

 

 

Brambory

 

Místo: ekocentrum

Doporučená věková skupina: 4-6 let

Zařazení do vzdělávací oblasti: dítě a svět, člověk a jeho svět

Vzdělávací cíle:

 • Dítě si vysvětlí význam brambor pro člověka
 • Dítě popíše stavbu rostliny brambory a určí, které části jsou jedlé
 • Dítě vyjmenuje, co se z brambor vyrábí a připravuje

Brambory jsou často nazývány chudým jídlem. Měli jsme je tu ale vždycky? A umíme je na záhonku poznat? Naučíme se poznat bramboru podle listů a zkusíme si jich pár vykopat. Řekneme si, proč jsou brambory hodnotnou součástí jídelníčku, co všechno se z nich vyrábí a něco malého také ochutnáme.

 

 

Jablíčko

 

Místo: ekocentrum

Doporučená věková skupina: 4-6 let

Zařazení do vzdělávací oblasti: dítě a svět, člověk a jeho svět

Vzdělávací cíle:

 • Dítě popíše stavbu jablka
 • Dítě popíše změny jabloně v průběhu roku
 • Dátě vyjmenuje, jaké výrobky se z jablka vyrábí

Není jablíčko jako jablíčko. Některé je červené, některé žluté, jiné sladké a další kyselé. Také během roku se jablíčka i jablůňka,na které rostou mění. Podíváme se, z čeho jablíčko vzniká a jak roste, a povíme si, co se s jabloní děje během roku. Seznámíme se také s ostatními obyvateli ovocného sadu.

 

Kořenová a košťálová zelenina

 

Místo: ekocentrum

Doporučená věková skupina: 4-6 let

Zařazení do vzdělávací oblasti: dítě a svět, člověk a jeho svět

Vzdělávací cíle:

 • Dítě vysvětlí rozdíl mezi kořenovou a košťálovou zeleninou
 • Dítě vyjmenuje základní druhy zeleniny a rozdělí je na kořenovou, košťálovou a ostatní
 • Dátě vysvětlí význam zeleniny pro lidské zdraví

Mrkev nebo květák zná každý, ale co je to takový tuřín? Společně objevíme více i méně známé druhy zeleniny, řekneme si, které jejich části se jedí, a některé z nich také ochutnáme. Vysvětlíme si, proč je pro nás zelenina důležitá a připravíme si něco zdravého na zub.

 

 

Programy pro 1. stupeň ZŠ

 

Obilí

 

Místo: ekocentrum

Doporučená věková skupina: 2.-5. třída

Zařazení do vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět

Vzdělávací cíle:

 • Žák vysvětlí význam obilí pro člověka
 • Žák rozezná základní druhy obilí a pojmenuje je
  Žák popíše stavbu obilnin
 • Žák vyjmenuje potraviny vyráběné z obilí a jeho produktů
 • Žák vysvětlí rozdíl mezi zpracováním obilí dříve a dnes

Obilniny tvoří základ potravin pro většinu světa. Umíme je ale poznat? V čem se od sebe liší? Zjistíme, z jakého druhu obilí se vyrábí různé potraviny a kvůli čemu jsou pro lidstvo tak důležité. A věděli jste, že i u rostlin můžeme najít kolénka, ouška nebo jazýček?

 

 

Dřevo a jeho využití

 

Místo: ekocentrum

Doporučená věková skupina: 1.-5. třída

Zařazení do vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, člověk a svět práce

Vzdělávací cíle:

 • Žák pozná a pojmenuje základní druhy stromů
 • Žák vnímá rozdíly mezi jednotlivými druhy dřeva
 • Žák pojmenuje řemesla pracující se dřevem a přiřadí k nim odpovídající výrobky
 • Žák popíše strukturu dřeva
 • Žák vysvětlí význam dřeva pro člověka.

Vypravíme se do světa stromů. Seznámíme se se základními druhy, které můžeme v naší přírodě potkat, a řekneme si, podle čeho je spolehlivě poznáme. Ukážeme si, jak vypadá dřevo jednotlivých stromů a na jaké výrobky se může používat.

 

 

Zelenina plná zdraví

 

Místo: ekocentrum

Doporučená věková skupina: 1.-5. třída

Zařazení do vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, člověk a zdraví

Vzdělávací cíle:

 • Žák rozdělí zeleninu na kořenovou, košťálovou a ostatní
 • Žák vysvětlí význam zeleniny pro lidské zdraví
 • Žák popíše stavbu různých druhů zeleniny
 • Žák připraví atraktivní pokrm se zeleninou

Mrkev nebo květák zná každý, ale co je to takový tuřín? Společně objevíme více i méně známé druhy zeleniny, řekneme si, které jejich části se jedí, a některé z nich také ochutnáme. Vysvětlíme si, proč je pro nás zelenina důležitá a připravíme si něco zdravého na zub.

 

 

 

Programy pro 2. stupeň ZŠ

 

Dřevo a člověk

 

Místo: ekocentrum

Doporučená věková skupina: 6.-8. třída

Zařazení do vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, člověk a svět práce

Vzdělávací cíle:

 • Žák pojmenuje povolání pracující se dřevem a určí jejich výrobky
 • Žák charakterizuje předpoklady k vykonávání jednotlivých povolání
 • Žák určí výrobek podle druhu dřeva
 • Žák popíše vlastnosti různých druhů dřeva
 • Žák dokáže základním způsobem opracovat dřevěný materiál.

Různé druhy dřeva mají různé vlastnosti - vůni, barvu, tvrdost. Podle toho je člověk využívá odlišnými způsoby. Připomeneme si dnes již méně známá řemesla, prohlédneme si jednotlivé druhy dřeva a přiřadíme k nim odpovídající výrobky. Zamyslíme se, co musí člověk k danému povolání umět, a sami si zkusíme něco malého ze dřeva vyrobit.

 

 

Vitamíny kolem nás

 

Místo: ekocentrum

Doporučená věková skupina: 7.- 9. třída

Zařazení do vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, člověk a zdraví

Vzdělávací cíle:

 • Žák vyjmenuje základní složky potravy a vysvětlí jejich význam
 • Žák vysvětlí význam vitamínů pro lidský organismus
 • Žák vyjmenuje základní vitamíny
 • Žák rozdělí vitamíny podle jejich rozpustnosti
 • Žák zná projevy nedostatku vitamínů.

Že má být naše strava pestrá, to jistě všichni slyšeli. Ale proč? Shrneme si význam základních složek
potravy a zaměříme se na vitamíny. Kolik vitamínů existuje? Můžeme je nějak rozdělit? A jak
nám naše tělo řekne, že nám některý chybí? Při tom všem nám rozhodně nebude chybět pohyb.

 

 

Cukr a jiná sladidla

 

Místo: ekocentrum

Doporučená věková skupina: 7.- 9. třída

Zařazení do vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, člověk a zdraví

Vzdělávací cíle:

 • Žák vyjmenuje různé zdroje sladidel
 • Žák popíše postup rafinace cukru
 • Žák vysvětlí význam cukru pro lidský organismus
 • Žák odhadne množství cukru v potravinách
 • Žák navrhne alternativu zdravého sladidla do potravin.

Cukr je běžnou surovinou v každé kuchyni a naše tělo se bez něj neobejde. Odkud se ale bere? Seznámíme se s postupem získávání cukru, porovnáme různá sladidla jako je med či javorový sirup a řekneme si, odkud pochází. Tipneme si, kolik cukru se skrývá v běžných potravinách a zkusíme si připravit zdravé sladké mlsání.

 

Divoké ovoce

 

Místo: ekocentrum

Doporučená věková skupina: 6.- 9. třída

Zařazení do vzdělávací oblasti: Člověk a příroda

Vzdělávací cíle:

 • Žák pozná druhy divokého ovoce
 • Žák rozliší plody jedovatých rostlin od jedlých plodů,
  Žák vysvětlí význam divokých plodů pro člověka
 • Žák porovná vlastnosti kulturního a divokého ovoce.

Kdybychom se ztratili v divočině, dokázali bychom přežít? Příroda je plná plodů, kterých si často ani nevšimneme. Které jsou jedlé a které nám způsobí zdravotní obtíže? A jak je od sebe poznat? Divokým ovocem se necháme inspirovat v kuchyni i v umění.