Základní školy 1.stupeň

Programy pro 1. stupeň základní školy

 

Všechny programy se domlouvají indivudálně, při větším počtu dětí je program delší.

 

Zemědělství žije!


Čas: 120 min., domlouvá se individuálně dle počtu dětí

Místo: ekocentrum a kravín Velký Grunov (doprava na kravín vlastní)
Zařazení do vzdělávacích oblastí: Environmentální výchova, Člověka a jeho svět, doplnění

předmětů prvouka, vlastivěda, výtvarná výchova
Doporučená věková skupina: 1-4 tř.
Klíčová slova: Jak vznikají potraviny?


Společně se vypravíme podívat, co všechno musí umět a vědět moderní zemědělec,
aby dokázal pěstovat obilí a starat se o zvířata. Prozkoumáme náš jídelníček a zjistíme,
odkud pocházejí potraviny. Pojedeme se podívat do kravína.

 

 

 

Od kapky vody k moři


Čas: 90 min.

Místo: ekocentrum
Zařazení do vzdělávacích oblastí: Environmentální výchova, Člověka a jeho svět, doplnění

předmětů prvouka, vlastivěda, výtvarná výchova
Doporučená věková skupina: 1-4 tř.
Klíčová slova: Voda jako základ života, vlastnosti vody, koloběh vody v přírodě.


Na příběhu vodních víl Sněženky, Mlženky a Voděnky se dozvíme, jak vypadá cyklus
vody na planetě Zemi a kde se bere voda u nás doma. Řekneme si, proč je voda důležitá
a jak ji můžeme zachovat čistou. Pokusy ověříme některé vlastnosti vody, především tři
základní skupenství. Starší žáci zkusí putování vodních kapek zdramatizovat. Na památku
si vyrobíme vodní vílu.

 


 

Rybník jako domov


Čas: 120 min.

Místo: ekocentrum / terén
Zařazení do vzdělávacích oblastí: Environmentální výchova, Člověk a a jeho svět, doplnění předmětů prvouka, vlastivěda, výtvarná výchova
Doporučená věková skupina: od 3. třídy
Klíčová slova: Život ve vodě a kolem ní.
Nekoná se v zimním období.


U rybníka se seznámíme s formami života v tomto biotopu. Na základě pozorování popíšeme
vztahy živočichů a rostlin v rybníce a jejich závislost na kvalitě vody. Sestavíme si
potravní řetězec a zahrajeme si na něj. Vylovíme a určíme vodní živočichy, prozkoumáme
je pomocí lupy a dalších pomůcek. Budeme si vyprávět o neuvěřitelném životním
příběhu vážky a jednu si vyrobíme na památku.

 

 

 

Za tajemstvím stromů


Čas: 120 min.

Místo: ekocentrum / terén
Zařazení do vzdělávacích oblastí: Environmentální výchova, Člověka a jeho svět, doplnění

předmětů prvouka, vlastivěda, výtvarná výchova, přírodopis
Doporučená věková skupina: od 3. třídy
Klíčová slova: Strom.
Nekoná se v zimním období.


Pomocí her a zážitků prozkoumáme tajemství stromů. Co prozradí letokruhy? Víte, že
uvnitř stromu je potrubí? A k čemu slouží kůra, listy a kořeny? Jak probíhá děj zvaný
fotosyntéza? Může strom fungovat jako chladnička? A kdo na stromě a ve stromě žije?
Poznáme běžné stromy a povíme si, jaký les a půdu mají nejradši. Každý prozkoumá svůj
strom a vytvoří encyklopedický list. Vyrobíme velkou stromovou koláž z přírodnin.