Základní školy 2.stupeň

 

Programy pro 2. st. základních škol

 

Rybník jako domov

Čas: 120 min.

Místo: terén

Pro doplnění předmětů: chemie, přírodopis, výtvarná výchova

Doporučená věková skupina: 6. - 8. třída ZŠ

Nekoná se v zimním období.

Klíčová slova: ekosystém rybníka, rybniční systémy

 

U rybníka se seznámíme s  formami života v tomto biotopu. Vylovíme a určíme drobné vodní živočichy, prozkoumáme je pomocí lupy a dalších pomůcek. Dozvíme se, jak se rybník a hráz staví a  co je jalový splav nebo výpusť. Na základě vlastního pozorování určíme průhlednost vody. Různými výtvarnými technikami se pokusíme zachytit atmosféru u rybníka.

 

Dřevo a člověk

Čas: 120 min

Místo: ekocentrum

Doporučená věková skupina: 6.-8. třída

Zařazení do vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, člověk a svět práce

Vzdělávací cíle:

 • Žák pojmenuje povolání pracující se dřevem a určí jejich výrobky
 • Žák charakterizuje předpoklady k vykonávání jednotlivých povolání
 • Žák určí výrobek podle druhu dřeva
 • Žák popíše vlastnosti různých druhů dřeva
 • Žák dokáže základním způsobem opracovat dřevěný materiál.

Různé druhy dřeva mají různé vlastnosti - vůni, barvu, tvrdost. Podle toho je člověk využívá odlišnými způsoby. Připomeneme si dnes již méně známá řemesla, prohlédneme si jednotlivé druhy dřeva a přiřadíme k nim odpovídající výrobky. Zamyslíme se, co musí člověk k danému povolání umět, a sami si zkusíme něco malého ze dřeva vyrobit.

 

 

Vitamíny kolem nás

Čas: 120 min

Místo: ekocentrum

Doporučená věková skupina: 7.- 9. třída

Zařazení do vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, člověk a zdraví

Vzdělávací cíle:

 • Žák vyjmenuje základní složky potravy a vysvětlí jejich význam
 • Žák vysvětlí význam vitamínů pro lidský organismus
 • Žák vyjmenuje základní vitamíny
 • Žák rozdělí vitamíny podle jejich rozpustnosti
 • Žák zná projevy nedostatku vitamínů.

Že má být naše strava pestrá, to jistě všichni slyšeli. Ale proč? Shrneme si význam základních složek
potravy a zaměříme se na vitamíny. Kolik vitamínů existuje? Můžeme je nějak rozdělit? A jak
nám naše tělo řekne, že nám některý chybí? Při tom všem nám rozhodně nebude chybět pohyb.

 

 

Cukr a jiná sladidla

Čas: 120 min

Místo: ekocentrum

Doporučená věková skupina: 7.- 9. třída

Zařazení do vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, člověk a zdraví

Vzdělávací cíle:

 • Žák vyjmenuje různé zdroje sladidel
 • Žák popíše postup rafinace cukru
 • Žák vysvětlí význam cukru pro lidský organismus
 • Žák odhadne množství cukru v potravinách
 • Žák navrhne alternativu zdravého sladidla do potravin.

Cukr je běžnou surovinou v každé kuchyni a naše tělo se bez něj neobejde. Odkud se ale bere? Seznámíme se s postupem získávání cukru, porovnáme různá sladidla jako je med či javorový sirup a řekneme si, odkud pochází. Tipneme si, kolik cukru se skrývá v běžných potravinách a zkusíme si připravit zdravé sladké mlsání.

 

Divoké ovoce

Čas: 120 min

Místo: ekocentrum

Doporučená věková skupina: 6.- 9. třída

Zařazení do vzdělávací oblasti: Člověk a příroda

Vzdělávací cíle:

 • Žák pozná druhy divokého ovoce
 • Žák rozliší plody jedovatých rostlin od jedlých plodů,
  Žák vysvětlí význam divokých plodů pro člověka
 • Žák porovná vlastnosti kulturního a divokého ovoce.

Kdybychom se ztratili v divočině, dokázali bychom přežít? Příroda je plná plodů, kterých si často ani nevšimneme. Které jsou jedlé a které nám způsobí zdravotní obtíže? A jak je od sebe poznat? Divokým ovocem se necháme inspirovat v kuchyni i v umění.