Základní školy 2.stupeň

 

Programy pro 2. st. základních škol

 

Rybník jako domov

Čas: 120 min.

Místo: terén

Pro doplnění předmětů: chemie, přírodopis, výtvarná výchova

Doporučená věková skupina: 6. - 8. třída ZŠ

Nekoná se v zimním období.

Klíčová slova: ekosystém rybníka, rybniční systémy

 

U rybníka se seznámíme s  formami života v tomto biotopu. Vylovíme a určíme drobné vodní živočichy, prozkoumáme je pomocí lupy a dalších pomůcek. Dozvíme se, jak se rybník a hráz staví a  co je jalový splav nebo výpusť. Na základě vlastního pozorování určíme průhlednost vody. Různými výtvarnými technikami se pokusíme zachytit atmosféru u rybníka.

 

Expedice Tlustec - jaro

Čas: 180 min.

Místo: terén

Doporučená věková skupina: od 6. třídy ZŠ

Nekoná se v zimním období. Nekoná se za stálého deště.

Klíčová slova: pozorování přírody, bádání, vědecká práce

 

Vaše třída získala skvělou možnost zúčastnit se průzkumné expedice zvané TLUSTEC - jaro. Cílem expedice je prozkoumat přírodní bohatství tohoto kopce. Budeme pracovat v malých expedičních týmech a své poznatky zapisovat do expedičních deníků. Během cesty vytvoříme také sbírkový fond, určíme druhy rostlin a živočichů a prozkoumáme jejich životní podmínky. Prozkoumáme, co dělá příroda brzy na jaře – kdo bojuje o světlo, jak se budí stromy, co je stále zelené a kdo se hrabe v půdě.

 

Profese v zemědělství

Čas: 180 min.

Místo: ekocentrum, farma velký Grunov, dílny rostlinné výroby ZOD Brniště

Pro doplnění předmětů: občanská nauka, zoologie, biologie, fyzika

Doporučená věková skupina: 8. a 9. třída ZŠ

Klíčová slova: volba povolání, profese spojené se zemědělstvím

 

Zemědělství už po tisíciletí lidi živí a utváří krajinu kolem nás. Je to prastarý, věčně perspektivní obor, ve kterém a bude stále zájem o chytré hlavy a šikovné ruce. Jídlo totiž bude potřeba vždycky. Aby zemědělec dosáhl dobrých výsledků, musí rozumět rostlinám a zvířatům i strojům, dobře se o ně starat a stále se učit novým věcem. Dnešní zemědělství se totiž rychle mění. V rostlinné i živočišné výrobě se zavádějí moderní technologie a poznatky z výzkumu. Zemědělské stroje jsou řízené počítači, mají dříve nepředstavitelnou výkonnost, komfort obsluhy a ekonomiku provozu. Zjistíte, co musí dnes umět lidé v rostlinné a živočišné výrobě. V jedné z našich nejúspěšnějších zemědělských firem, ZOD Brniště a.s., se seznámíte s jejich prací.

 

Program 1 – Rostlinná výroba

(možno absolvovat poslední 2 týdny v listopadu)

Za úspěchy firmy ZOD Brniště v rostlinné výrobě stojí konkrétní lidé v profesích spjatých s pěstováním rostlin, jako jsou agronom, opravář či obsluha zemědělských strojů. Uvidíme, co jejich práce obnáší a proč je důležitá. Při exkurzi se seznámíme i s moderní zemědělskou technikou, a dozvíme se, jaké bylo zemědělství dříve a jak je tomu dnes.

 

Program 2 – Živočišná výroba

(možno objednávat v průběhu celého roku)

Za úspěchy firmy ZOD Brniště v rostlinné výrobě stojí konkrétní lidé v profesích spjatých s chovem hospodářských zvířat, jako jsou zootechnik, chovatel skotu či drůbeže, dojička nebo paznehtář. Uvidíme, co jejich práce obnáší a proč je důležitá. Při exkurzi na farmě ve Velkém Grunově se seznámíme s moderním  chovem mléčného skotu.

 

Tlustec – těžba versus příroda

Čas: 180 min.

Místo: terén kopec Tlustec

Pro doplnění předmětů: občanská nauka, zoologie, biologie, tělesná výchova

Doporučená věková skupina: od 6. třídy ZŠ

Nekoná se v zimním období. Nekoná se za stálého deště.

Klíčová slova: sociálně vztahová hra na téma ochrana krajiny

 

Vaše třída se rozdělí na 2 zájmové skupiny (těžaře a ochránce přírody), které budou objevovat bohatství kopce Tlustec. Obě skupiny budou hledat argumenty pro podporu svých zájmů. Seznámíme se s rozhodovacími procesy, které povolují velké zásahy do krajiny. Budeme poznávat přírodu i sami sebe, soutěžit, diskutovat. Která skupina dokáže lépe obhájit své zájmy, těžaři, nebo ochránci přírody?