Ekokroužek, Agrokroužek 2

 

Podpořeno Libereckým krajem v rámci projektu "Ekokroužek, Agrokroužek 2, r.č. OLP/3491/2016

 

Popis projektu

 

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní mládež, která se v Brništi začala rozvíjet v březnu 2013 a trvá dodnes. Nese zažitý název Ekokroužek“ a „Agrokroužek“. Jedná se o pravidelný kroužek zahrnující aktivity s environmentálním zaměřením, opomíjená nejsou ani témata místí sounáležitosti a tradic.

 

Cílovou skupinou této ekologické výchovy a osvěty jsou:

 

-děti z Brniště a přilehlých vesnic

-rodiny s dětmi

-místní veřejnost (region Podralsko)

 

 

Ekocentrum v Brništi je svou činností zaměřeno v prvé řadě na osvětu v oblasti ochrany životního prostředí, krajiny a zemědělství, environmentální vzdělávání pro školy a mateřské školy z regionu a Libereckého kraje, podporu komunitního života v Podralsku, vedení diskuze celospolečenských témat a problémů v Mikroregionu Podralsko, další vzdělávání dospělých a pedagogů, přeshraniční spolupráci s německými organizacemi zabývajícími se EVVO a ochranou přírody, nebo budováním kulturních a společenských hodnot.

 

 

Cíle projektu

 

-podpora komunitního života

-výuka starým tradičním činnostem, zvykům a předávání zkušeností

-poznávání přírody, zvířat a krajiny

-učení se poznatků o nás samých

-učení se v autentickém prostředí přírody

-mezigenerační propojování a spolupráce

-učení se odpovědnosti a vytváření společného veřejného prostoru

-mimoškolní forma vzdělávání; komunikace, edukace, zážitková pedagogika

-učit se získávat poznatky o krajině, tradicích, vlivu člověka na prostředí, kde žije, umění, o sobě a své rodině –

-učit se spolu s druhými, efektivní spolupráce a komunikace, vzájemná pomoc, konstruktivní řešení konfliktů při společné práci, hledání společného řešení a umění spolutvořit a spolu žít

-kulturní rozhled a rozvoj estetického cítění, rozvoj schopnosti vážit si projevů, kultury a dalších tvůrčích projevů člověka