Ekokroužek

Popis projektu

 

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy pro místní veřejnost, která se v Brništi začala rozvíjet v březnu 2013 a která trvá dodnes. Nese zažitý název „Ekokroužek“. Do této činnosti patří pravidelný kroužek pro místní děti zaměřený na ekologickou výchovu, tvořivé a relaxační „večery“ pro místní veřejnost, exkurze a výlety s environmentálním zaměřením pro celou rodinu a dopolední dílny pro celou rodinu.

 

Cílovou skupinou této ekologické výchovy a osvěty jsou:

 

-děti z Brniště a přilehlých vesnic

-rodiny s dětmi

-místní veřejnost (region Podralsko)

 

 

Ekocentrum v Brništi je svou činností zaměřeno v prvé řadě na osvětu v oblasti ochrany životního prostředí, krajiny a zemědělství, environmentální vzdělávání pro školy a mateřské školy z regionu a Libereckého kraje, podporu komunitního života v Podralsku, vedení diskuze celospolečenských témat a problémů v Mikroregionu Podralsko, další vzdělávání dospělých a pedagogů, přeshraniční spolupráci s německými organizacemi zabývajícími se EVVO a ochranou přírody, nebo budováním kulturních a společenských hodnot.

 

Cíle projektu

 

Obecné cíle

 

-podpora komunitního života

-výuka starým tradičním činnostem, zvykům a předávání zkušeností

-poznávání přírody, zvířat a krajiny

-učení se poznatků o nás samých

-učení se v autentickém prostředí přírody

-mezigenerační propojování a spolupráce

-učení se odpovědnosti a vytváření společného veřejného prostoru

-mimoškolní forma vzdělávání; komunikace, edukace, zážitková pedagogika

-učit se získávat poznatky o krajině, tradicích, vlivu člověka na prostředí, kde žije, umění, o sobě a své rodině –

-učit se spolu s druhými, efektivní spolupráce a komunikace, vzájemná pomoc, konstruktivní řešení konfliktů při společné práci, hledání společného řešení a umění spolutvořit a spolu žít

-kulturní rozhled a rozvoj estetického cítění, rozvoj schopnosti vážit si projevů, kultury a dalších tvůrčích projevů člověka

 

 

Konkrétní cíle

 

realizovat program pro „Ekokroužek“ dle navrženého časového harmonogramu pro školní rok 2014/2015. Pro tento školní rok akcentujeme 2 hlavní témata:

-životní prostředí, odpady

-poznávání krajiny a životního prostředí, kde bydlíme (přírodní i kulturní zvyky a tradice)