Enviromentální programy 2

 

Podpořeno Libereckým krajem v rámci projektu "Enviromentální vzdělávací programy 2, OLP/4937/2016"

 

 

Popis projektu

 

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro mateřské a základní školy. Ekocentrum Brniště má vyvinuto 14 vzdělávacích programů pro MŠ a ZŠ.  Provoz těchto EVVO programů je bez dotační podpory ve ztrátě. O tyto programy je dlouhodobý velký zájem ze strany škol, zejména českolipského okresu. Cílem tohoto projektu je prostředky na materiál a externí odborné lektory podpořit jejich dlouhodobé fungování a provoz.

Nabídka programů viz – příloha tomuto dokumentu.

 

Cílovou skupinou této ekologické výchovy a osvěty jsou:

 

Školy z Českolipského okresu, ZŠ, MŠ