Probíhájící ostatní

Programy podpořené Libereckým krajem

 

Kroužek poznávání přírody a Kroužek sběru, zpracování a využití bylin a plodů

Podpořeno Libereckým krajem, r.č. OLP/3281/2017

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní mládež, která se v Brništi začala rozvíjet v březnu 2013 a trvá dodnes. Jedná se o pravidelný kroužek zahrnující aktivity s environmentálním zaměřením, opomíjená nejsou ani témata místí sounáležitosti a tradic.

Kroužek poznávání přírody je zaměřen na poznávání živé i neživé přírody, přírodních zákonitostí a problematiky ochrany životního prostředí, kdy je každé téma doplněno o praktickou činnost - vycházky, exkurze, výtvarná činnost, pokusy.

Kroužek sběru a zpracování bylin a plodů se věnuje praktickým činnostem - sběru bylin, hub, zpracování ovoce a zeleniny z naší ekozahrádky, z našeho sadu a také z darovaných plodin. Děti se učí znát léčivé rostliny, jak a kdy je sbírat a sušit, jak připravovat marmelády, kompoty, pečené čaje, křížaly a jak tyto výrobky skladovat.

 

Krásy tvoření (nejen) z recyklace

Podpořeno Liberecký krajem, r.č. OPL/3700/2017

Cílem projektu je  opět udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní veřejnost, která se v Brništi začala rozvíjet v lednu 2014 a která trvá dodnes. Jde o aktivity s environmentálním zaměřením pro celou rodinu.

Projekt  má za úkol přibližovat a seznamovat místní veřejnost s problémy, se kterými se v rámci ochrany životního prostředí v dnešní době běžně setkáváme, a také s možnostmi jejich řešení či předcházení jejich vzniku. Naučná přednáška je spojena s tvořivou činností, která tematicky a materiálově koresponduje s přednášenou problematikou.