EU SN-CZ - probíhájící projekty

    

PROJEKTY JSOU PODPOŘENÉ EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE NA PODPORU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SVOBODNÝM STÁTEM SASKO 2014 - 2020.

 

Vzdělávání Aktivně! Inkluzivní profesní orientace v Euroregionu - Bildung Aktiv! Inklusive Berufsfindung in der Euroregion (Č ž. 100286374)

Doba trvání projektu: 3. 6. 2016 - 30. 9. 2020

Leadpartner: Diakoniewerk Martinshof Rothenburg/OL

PP01: Podralský nadační fond ZOD
Cílem projektu je německo-česká spolupráce v oblasti inkluzivní profesní orientace. Především jde o zohlednění speciální podpory lidí s omezenou mobilitou, kognitivními poruchami, nezaměstnaných, úzkostných a starších lidí, zároveň jde o vzdělávání pedagogů, studentů a odborníků v práci s inkluzivními skupinami na téma volba povolání. Dále pak vybudování 2 inkluzivních vzdělávacích dílen pro realizaci vzdělávacích aktivit, protože lidé s handicapem se musejí s výzvami běžného profesního dne vyrovnat jinak a být vedeni a vzděláváni ke speciálním procesům v „bezpečném“ prostředí.

Výsledek obrázku pro Diakoniewerk Martinshof Rothenburg/OL

 

Užitkové rostliny a jejich využití – děti poznávají regionální koloběh surovin v přírodě / Nutzpflanzen und deren Verwendung – Kinder erforschen regionale Kreisläufe in  Der Natur (Č. ž. 100279664)

Doba trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Leadpartner: Podralský nadační fond ZOD

PP001: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V.

Cílem tohoto projektu je zvýšení vzdělanosti o životním prostředí, regionálních produktech a ekologicky šetrném způsobu života, vznik přeshraničních pedagogických materiálů pro MŠ a ZŠ, navázání kontaktů mezi českými a německými dětmi, pedagogy a školami a posílení povědomí o významu a lepším využití regionálních produktů.

V tuto chvíli probíhají zkoušky týkající se těcto programů, od září 2018 budou realizovány pro MŠ a ZŠ z regionu.