Šance

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

„ŠANCE PRO ZDRAVOU BUDOUCNOST REGIONŮ PODRALSKO A HORNOLUŽICKO“

„CHANCE FÜR EINE GESUNDE ZUKUNFT DER REGIONEN PODRALSKO UND OBERLAUSITZ“

ČÍSLO ŽÁDOSTI: 100126011

PARTNEŘI PROJEKTU:

Leadpartner: Podralský nadační fond ZOD
PP001: Obec Brniště
PP002: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V.  mit deutsch - tschechischem Informations- und Begegnungszentrum
PP003: Obec Neukirch/Lausitz

 

                                                               

 

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU:  1. 1. 2013 – 31. 3. 2015

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROGRAMU CÍL3 NA PODPORU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SVOBODNÝM STÁTEM SASKO.

 

                                                 

 

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU:

  • Propojovat obyvatele sousedících regionů a získávat je pro vzájemné spolužití.
  • Přispívat  k  přeshraniční výměně zkušeností.
  • Chránit neporušenou přírodu a životní prostředí. Motivovat obyvatele oblasti Podralsko a Hornolužicko k ochraně životního prostředí, snižování odpadu, utváření bydliště vlastní tvorbou.
  • Přispět k vytváření trinacionální sítě ochrany životního prostředí a environmentálního vzdělávání.
  • Diskutovat celospolečenská témata se širokou veřejností na obou stranách hranice.
  • Přispívat k výměně zkušeností na úrovni Obcí na obou stranách hranice a to zejména v konkrétních případech výměny zkušeností v oblasti odpadového hospodářství a krajinotvorby.

AKTIVITY PROJEKTU:

1) Výstavba ekocentra v Brništi. / Zprovoznění ubytovací kapacity v Naturschutzzentrum v Neukirchu.

2) Vzdělávání a enviromentální výchova v Brništi ( Vzdělávání pedagogů a vychovatelů, provoz Eko-kroužku, programy pro  školy, akce pro širokou veřejnost.)  / Vzdělávání a enviromentální výchova v Neukirchu ( Vzdělávání pedagogů, vznik nových naučných programů pro školy a děti, akce pro širokou veřejnost.)

3) Vznik nových vzdělávacích materiálů - Recepty z regionálních produktů, Pracovní listy pro školy ke Stezce hastrmanů v Brništi. / Doplnění česko- srbsko- německých pohádkových omalovánek o bylinkách v Neukirchu.

4) Podpora opatření pro odpadové hospodářství a krajinotvorbu. Přednášky, semináře a pracovní setkání zástupců Obcí a Měst a široké veřejnosti  v oblasti Podralsko a Oberlausitz.

Všechny uvedené aktivity probíhají ve vzájemné spolupráci všech partnerů.

 

VÍCE O NAŠICH PROJEKTOVÝCH PARTNERECH:

Centrum ochrany přírody "Hornolužická pahorkatina" / Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland e. V" s česko - německým setkávacím centrem v Neukirchu  / mit deutsch - tschechischem Informations- und Begegnungszentrum/ v Neukirchu :

Parner s dlouholetou zkušeností v oblasti aktivní ochrany přírody a enviromentálního vzdělávání, propojování kultur a vzájemnému přibližování jednolivých lidí, národů i etnik, který letos oslaví 20 let své činnosti.