Ukončené projekty

 

Výsledek obrázku pro logo sfžp

 

PROJEKTY BYLY PODPOŘENÉ EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Z PROGRAMU CÍL3 NA PODPORU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SVOBODNÝM STÁTEM SASKO, EUROREGIONEM NEISSE - NISA - NYSA, LIBERECKÝM KRAJEM a SFŽP.

Tvořivé setkávání v ERN / Kreative Begegnungen in ERN (R.č. ERN-0315-CZ-08.03.2017)

Projekt byl podpořen Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa/Das von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung aus dem Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020 im Rahmen der Kleinprojektefonds der Euroregion Neiße gefördert wird.

 

Doba trvání projektu: 1.4. 2017 – 28.2. 2018

Partneři: Podralský nadační fond ZOD a MGH Neukirch e.V.

Hlavní cíle projektu:

V roce 2017 realizoval PNF ZOD společný projekt s Mehrgenerationenhof Neukirch e.V v Neukirchu. V rámci tohoto dotačního projektu byly realizovány 2 akce pro rodiny a děti:

  • 1x prázdninový týdenní workshop pro rodiny s dětmi (CZ-DE). Rodiny spolu natáčeli animované filmy. Workshop probíhal jako setkání rodin na 6 dní, v rámci kterých se každá rodina naučila, natočit animovaný film.
  • 1 prázdninový workshop pro děti (CZ-DE) na téma „Tvoření se 4 živly“

Cílem všech akcí byla podpora kulturního dění a společného mezigeneračního vzdělávání, budování společné identity a upevnění dobrých vztahů lidí v příhraničním regionu. Projekt tvůrčími aktivitami propojoval obyvatele ERN všech věkových kategorií pro vzájemnou spolupráci.

 

Im Jahr 2017 führte der PNF ZOD ein gemeinsames Projekt mit dem Mehrgenerationenhof Neukirch e.V. durch. Im Rahmen dieses Förderprojektes wurden 2 Veranstaltungen für Familien und Kindern durchgeführt:

  • 1x einwöchiger Ferienworkshop für Familien mit Kindern (CZ-DE). Die Familien haben gemeinsam Animationsfilme in der Natur gedreht. Der Workshop hat als 6-tägiges Familientreffen stattgefunden, im Rahmen dessen jede Familie gelernt hat, einen Animationsfilm zu drehen.
  • 1x Ferienworkshop für Kinder (CZ-DE) zum Thema „Basteln mit den 4 Elementen“

Ziel aller Veranstaltungen war die Förderung kultureller Aktivitäten und der gemeinsamen generationsübergreifenden Bildung, die Entstehung einer gemeinsamen Identität und die Festigung positiver Beziehungen der Menschen in der Grenzregion. Das Projekt verband mittels schöpferischer Aktivitäten die Bewohner aller Altersgruppen der ERN für die künftige Kooperation.

Výsledek obrázku pro MGH Neukirch e.V.

 

Tvořivé dílny v Marienthalu

Projekt byl podpořen Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

Náš partner IBZ St. Marienthal pořádal Česko-německý seminář „Zvířata kolem nás“, kterého se zůčastnili i členové PNF ZOD. Akce proběhla ve dvou termínech, a to 17.- 19.11.2017 a 01.- 03.12.2017. Akce byla určená rodinám s dětmi z České a Německé republiky. Víkendů se zůčastnilo dvakrát 55 lidí. Oba víkendy byly pestré, plné aktivit, dílniček a tance.Na dílnách se vytvořila různá umělecká díla ze dřeva, hlíny, vosku, vlny nebo mouky.

 

Řemesla našeho regionu, přeshraniční setkávání / Handwerke unserer Region, grenzüberschreitende Begegnungen(Č. ž.  ERN-0151-CZ-01.03.2016)

Projekt byl podpořen Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

Doba trvání projektu: 1.4. 2016 – 30. 12. 2016

Partneři: Podralský nadační fond ZOD a MGH Neukirch e.V.

Projekt předložil 3 tematicky propojené a partnery spolupořádané kulturní akce, které podpořily setkávání lidí, setkávání dětí, mládeže a mezikulturní výměnu a dialog v příhraničním prostoru:

  • Prázdninový týdenní workshop pro děti na téma poznávání tradičních řemesel (CZ-DE, 30. 7 - 5. 8. 2016)
  • Dřevosochařské česko – saské sympozium (CZ-DE), sympozium Dřevosochání trvalo 5 dní a vyvrcholilo na akci Festival řemesel Brniště,  4 čeští  a 4 němečtí sochaři vyřezali 5 dní před touto akcí sochy na zadané téma, díla dodělali v den akce Festival řemesel Brniště, návštěvníci je vyhodnotili a nejlepší 3 sochy byly odměněny. Všechny sochy zůstaly v majetku žadatele a bylyumístěny do venkovního veřejného prostoru včetně všech pravidel publicity, aby je mohli vidět a obdivovat všichni návštěvníci Brniště.
  • Festival řemesel Brniště

Výsledek obrázku pro MGH Neukirch e.V.

 

Vzdělávací programy ekocentra v Brništi

 

Šance pro zdravou budoucnost regionů Podralsko a Hornolužicko / Chance für eine gesunde Zukunft der Regionen Podralsko und Oberlausitz (Č. ž.  100126011)

Doba trvání projektu: 1. 1. 2013 - 31. 3. 2015

Leadpartner: Podralský nadační fond ZOD
PP001: Obec Brniště
PP002: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V.  mit deutsch - tschechischem Informations- und Begegnungszentrum
PP003: Obec Neukirch/Lausitz

V ramci projektu proběhla výstavba ekocentra v Brništi, zprovoznila se ubytovací kapacita v Naturschutzzentrum v Neukirchu, probíhalo vzdělávání a enviromentální výchova v Brništi a Neukrichu (vzdělávání pedagogů a vychovatelů, provoz Eko-kroužku, programy pro  školy, akce pro širokou veřejnost), vznikly nové vzdělávací  materiály - Recepty z regionálních produktů, Pracovní listy pro školy ke Stezce hastrmanů v Brništi, doplnily se česko- srbsko- německé pohádkové omalováneky o bylinkách v Neukirchu a podpořila se opatření pro odpadové hospodářství a krajinotvorbu (přednášky, semináře a pracovní setkání zástupců Obcí a Měst a široké veřejnosti  v oblasti Podralsko a Oberlausitz).

Všechny uvedené aktivity proběhly ve vzájemné spolupráci všech partnerů.

 

 

Výuková zahrada Ekocentra Brniště (Č. ž. 100196287)

Doba trvání projektu: 1. 4. 2014 - 31. 3. 2015

Leadpartner: Podralský nadační fond ZOD

PP002: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V.  mit deutsch - tschechischem Informations- und Begegnungszentrum

V rámci tohoto projektu proběhla výstavba výukové zahrady vedle ekocentra Brniště, vytvořilo se a odzkoušelo 7 vzdělávacích enviromentálních programů pro ZŠ, proběhla praktická opatření k ochraně přírody a konaly se osvétové akce pro širokou veřejnost (Festival jurt na téma "Život v zahradě" a Dřevosochání Brniště). Všechny uvedené aktivity proběhly ve vzájemné spolupráci výše zmíněných partnerů.

V rámci udržitelnosti stále probíhá realizace enviromentálních programů pro MŠ a ZŠ z regionu.