Zahrada

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

„Výuková zahrada Ekocentra Brniště“

 

ČÍSLO ŽÁDOSTI: 100196287

PARTNEŘI PROJEKTU:

Leadpartner: Podralský nadační fond ZOD

PP002: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V.  mit deutsch - tschechischem Informations- und Begegnungszentrum

 

                                                      

 

  DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU:  1. 4. 2014 – 31. 3. 2015

  PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROGRAMU CÍL3 NA PODPORU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SVOBODNÝM STÁTEM SASKO.

 

                                             

 

  HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU:

  • Propojovat obyvatele sousedících regionů a získávat je pro vzájemné spolužití.
  • Přispívat  k  přeshraniční výměně zkušeností.
  • Chránit neporušenou přírodu a životní prostředí. Motivovat obyvatele oblasti Podralsko a Hornolužicko k ochraně životního prostředí, snižování odpadu, utváření bydliště vlastní tvorbou.
  • Přispět k vytváření trinacionální sítě ochrany životního prostředí a environmentálního vzdělávání.
  • Diskutovat celospolečenská témata se širokou veřejností na obou stranách hranice.
  • Přispívat k výměně zkušeností na úrovni Obcí na obou stranách hranice a to zejména v konkrétních případech výměny zkušeností v oblasti odpadového hospodářství a krajinotvorby.

AKTIVITY PROJEKTU:

1) Výstavba výukové zahrady vedle ekocentra Brniště.

2) Vytvoření a odzkoušení 7 vzdělávacích enviromentálních programů pro ZŠ.

3) Praktická opatření k ochraně přírody.

4) Osvětové akce pro širokou veřejnost  (festival jurt život v zahradě, dřevosochání Brniště).

 

Všechny uvedené aktivity probíhají ve vzájemné spolupráci  partnerů.

 

VÍCE O NAŠICH PROJEKTOVÝCH PARTNERECH:

Centrum ochrany přírody "Hornolužická pahorkatina" / Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland e. V" s česko - německým setkávacím centrem v Neukirchu  / mit deutsch - tschechischem Informations- und Begegnungszentrum/ v Neukirchu :

Parner s dlouholetou zkušeností v oblasti aktivní ochrany přírody a enviromentálního vzdělávání, propojování kultur a vzájemnému přibližování jednolivých lidí, národů i etnik, který letos oslaví 20 let své činnosti.

  •