Pro média

Ekocentrum Brniště je určeno pro vzdělávání, setkávání a předávání informací v rámci projektu Šance a Výuková zahrada. Slavnostní otevření proběhlo 2. 8. 2014. Centrum je střediskem veškerých aktivit Podralského nadačního fondu. Poskytuje prostory pro učební a přednáškové sály, výstavní plochy, herní a výukovou místnost pro děti, informační centrum a technické zázemí.

 

Podralský nadační fond ZOD (PNF) podporuje všestranný rozvoj v regionu zvaném Podralsko a jeho okolí. Chce přispět ke zvýšení atraktivity regionu pro život jeho obyvatel a pro podnikání. Svou činností inspiruje občany regionu k aktivitě a probouzí jejich zájem o dění v regionu.

PNF byl založen společností ZOD Brniště, a.s.

 

Hlavním jádrem aktivit PNF jsou obce Brniště, Velký Grunov a Luhov (součásti obce Brniště). Dále jsou to obce a města, na jejichž katastrech ZOD Brniště hospodaří nebo tam buduje své pozemkové vlastnictví - Bohatice, Doksy, Hamr na Jezeře, Jablonné v Podještědí, Kamenice, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Okna, Pertoltice pod Ralskem, Ralsko, Skalka u Doks, Stráž pod Ralskem, Tachov, Velenice, Velký Valtinov, Zbyny a Zákupy. Region se může rozšířit i o další obce, ve kterých ZOD Brniště případně vstoupí do zemědělského podnikání.

 

Posláním PNF je podpora a realizace projektů v těchto hlavních oblastech:

  • zkvalitňování životního prostředí a kvality života občanů,
  • rozvoj místní ekonomiky,
  • rozvoj venkovské turistiky jako prostředku hospodářského rozvoje a rozšiřování ekologicky šetrného zemědělství;
  • kulturně-společenské, osvětově-vzdělávací a sportovní činnosti;
  • další veřejně prospěšné aktivity ve prospěch regionu.

Tyto činnosti jsou realizovány ve spolupráci se ZOD Brniště, zakladatelem PNF, s místní veřejnou správou, občany, místním podnikatelským i neziskovým sektorem a dalšími partnery.

 

ZOD Brniště, a.s. (ZOD) patří mezi nejmodernější a nejúspěšnější zemědělsko-potravinářské podniky v České republice. Zabývá se rostlinnou i živočišnou výrobou, je největším českým chovatelem krůt. Má vynikající výsledky i v chovu mléčného skotu a produkci mléka a významnou součástí aktivit ZOD je i zpracování a distribuce krůtího masa prostřednictvím dceřinné firmy PROMINENT,s.r.o.

Důležitou součástí firemní strategie ZOD je společenská odpovědnost v podnikání. Z tohoto důvodu ZOD zřídilo Podralský nadační fond jako nástroj k podpoře obecně prospěšných projektů v regionu. Svými aktivitami PNF naopak přispívá k pozitivnímu vnímání ZOD jako úspěšné a společensky odpovědné firmy.