Programy pro PŠ a SPŠ

Enviromentální vzdělávací programy pro inkluzivní skupiny účastníků.             

 

V rámci projektu "EVVO inkluzivně a hravě" (Rozhodnutí č. 28/32/20) podpořeného Ministerstvem životního prostředí byly vytvořeny 2 varianty speciálních programů určené dětem (7 - 15 let) a mladým dospělým (15 - 26 let) s handicapem.

 

Programy rozvíjejí vztah k místům, kde žijeme. Kladou důraz na pochopení vlivu člověka na životní prostředí a zapojují děti do ochrany a obnovy kulturního a přírodního bohatství našeho kraje. Součástí všech programů jsou tvořivé, pohybové a prožitkové činnosti.

 

Všechny programy se domlouvají indivudálně a přizpůsobují na míru skupině účastníků.

 

Brambory

 

Místo: Centrum inkluzivního vzdělávání Včelín, výuková zahrada

Čas: 180 min.

Věková skupina: 7 - 15 let /15 - 26 let

Zařazení do vzdělávací oblasti: dítě a svět, člověk a jeho svět

Vzdělávací cíle:

 • žák dokáže vysvětlit, proč jsou brambory pro člověka důležité
 • žák dokáže popsat jednotlivé části rostliny brambor a říct, které jsou jedlé
 • žák dokáže vyjmenovat, co se z brambor vyrábí a připravuje

Povíme si, proč jsou brambory pro člověka důležité, popíšeme si, jak vypadají, které části z nich můžeme jíst, a co všechno si z nich můžeme připravit.

 

Bylinky

 

Místo: Centrum inkluzivního vzdělávání Včelín, výuková zahrada

Čas: 180 min.

Věková skupina: 7 - 15 let /15 - 26 let
Zařazení do vzdělávacích oblastí: Environmentální výchova, Člověka a jeho svět, doplnění předmětů prvouka, vlastivěda, výtvarná výchova, přírodopis

Vzdělávací cíle:

 • žák dokáže vyjmenovat alespoň 3 druhy bylin a jejich využití při léčení, vaření atd.
 • žák si uvědomuje důležitost přírody pro člověka
 • žák dokáže popsat stavbu rostlinky

Dozvíme se, co jsou to bylinky, jak se pěstují a jak je můžeme používat.

 

Obilí

 

Místo: Centrum inkluzivního vzdělávání Včelín, výuková zahrada

Čas: 180 min

Věková skupina: 7 - 15 let /15 - 26 let

Zařazení do vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět

Vzdělávací cíle:

 • žáci poznají tradiční druhy obilí
 • žáci umí vysvětlit stavbu a fáze růstu obilné rostliny
 • žáci poznají význam obilí jako základní potraviny a dodavatele živin
 • žáci si vyzkouší aktivity pěstování a zpracování obilí

Povíme o významu obilí pro člověka, poznáte tradiční druhy obilí, dozvíte se, čím vším projde obilné zrnko, než se dostane z pole na náš stůl.

 

Stromy, dřevo a člověk


Místo: Centrum inkluzivního vzdělávání Včelín, terén

Čas: 180 min.

Věková skupina: 7 - 15 let / 15 - 26 let
Zařazení do vzdělávacích oblastí: Environmentální výchova, Člověka a jeho svět, doplnění předmětů prvouka, vlastivěda, výtvarná výchova, přírodopis

Vzdělávací cíle:

 • žák dokáže popsat strom a základní funkce jednotlivých částí stromu (listy, kořeny, kůra)
 • žák dokáže vysvětlit svými slovy princip fotosyntézy (zjednodušená verze)
 • žák rozpozná alespoň 4 základní druhy stromů podle listů, semen nebo plodů (smrk, borovice, buk, bříza, lípa)
 • žák dokáže vysvětlit význam stromů

Pomocí her a zážitků prozkoumáme tajemství stromů. Co prozradí letokruhy? Víte, že uvnitř stromu je potrubí? A k čemu slouží kůra, listy a kořeny? Jak probíhá děj zvaný fotosyntéza? Může strom fungovat jako chladnička? A kdo na stromě a ve stromě žije? Poznáme běžné stromy a povíme si, jaký les a půdu mají nejradši.

 

Zelenina plná zdraví

 

Místo: Centrum inkluzivního vzdělávání Včelín, výuková zahrada

Čas: 180 min

Věková skupina: 7 - 15 let / 15 - 26 let

Zařazení do vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, člověk a zdraví

Vzdělávací cíle:

 • žák dokáže vyjmenovat zástupce zeleniny a její rozdělení
 • žák dokáže popsat jednotlivé části rostlin a určit, které slouží jako potravina
 • žák dokáže vysvětlit, rozdělení a proč je zelenina důležitá pro zdraví
 • žák dokáže vyjmenovat, co se ze zeleniny připravuje
 • žák se naučí základům pěstitelství

Společně objevíme více i méně známé druhy zeleniny, řekneme si, které jejich části se jedí, a některé z nich také ochutnáme. Vysvětlíme si, proč je pro nás zelenina důležitá a připravíme si něco zdravého na zub.

 

Zemědělství žije!

 

Místo: Centrum inkluzivního vzdělávání Včelín a kravín Velký Grunov (doprava na kravín vlastní)

Čas: 180 min.

Věková skupina: 7 - 15 let /15 - 26 let
Zařazení do vzdělávacích oblastí: Environmentální výchova, Člověka a jeho svět, doplnění předmětů prvouka, vlastivěda, výtvarná výchova

Vzdělávací cíle:

 • žák dokáže vysvětlit význam zemědělství
 • žák dokáže vysvětlit podstatu jednoduchého potravinového řetězce a souvislost se zemědělskou výrobou
 • žák se seznámí s moderním chovem krav

Společně se vypravíme podívat, co všechno musí umět a vědět moderní zemědělec, aby dokázal pěstovat obilí a starat se o zvířata. Prozkoumáme náš jídelníček a zjistíme, odkud pocházejí potraviny. Pojedeme se podívat do kravína.