Střední školy

 Jdi na Zemědělku

 

Nabízíme stipendijní program ZOD Brniště a.s. a Libereckého kraje pro zemědělské obory vyučované na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu.

 

ZOD Brniště a Liberecký kraj dnes podporují učební obor „Zemědělec – farmář“ a studijní obor s maturitou „Agropodnikání“. Díky stipendiu si studenti těchto oborů zajistí kapesné až 500 Kč měsíčně a další odměnu mohou získat za prospěch!

 

Proč se hlásit na zemědělské obory?

 

  • zemědělství je dlouhodobě atraktivní obor
  • jistá perspektiva práce a uplatnění díky spolupráci škol s úspěšnými podniky
  • nová stipendijní podpora (ZOD Brniště a Liberecký kraj)
  • kvalitní výuka zemědělských oborů v Libereckém kraji
  • praxe u nejlepších podniků - první krok k trvalému zaměstnání

Více informací na webových stránkách: http://jdinazemedelku.cz/