Základní školy 1.stupeň

Programy pro 1. stupeň základní školy

 

Aktuální nabídka

 

Zemědělství žije!


Čas: 120 min., domlouvá se individuálně dle počtu dětí

Místo: ekocentrum a kravín Velký Grunov (doprava na kravín vlastní)
Zařazení do vzdělávacích oblastí: Environmentální výchova, Člověka a jeho svět, doplnění předmětů prvouka, vlastivěda, výtvarná výchova
Doporučená věková skupina: 1-4 tř.
Klíčová slova: Jak vznikají potraviny?


Společně se vypravíme podívat, co všechno musí umět a vědět moderní zemědělec, aby dokázal pěstovat obilí a starat se o zvířata. Prozkoumáme náš jídelníček a zjistíme, odkud pocházejí potraviny. Pojedeme se podívat do kravína.

 

Obilí

 

Čas: 90 min.

Místo: Centrum inkluzivního vzdělávání Včelín

Zařazení do vzdělávací oblasti: člověk a jeho svět

Vzdělávací cíle:

 • žák vysvětlí význam obilí pro člověka
 • žák rozezná základní druhy obilí a pojmenuje je
 • žák popíše stavbu obilnin
 • žák vyjmenuje potraviny vyráběné z obilí a jeho produktů
 • žák vysvětlí rozdíl mezi zpracováním obilí dříve a dnes

Obilniny tvoří základ potravin pro většinu světa. Umíme je ale poznat? V čem se od sebe liší? Zjistíme, z jakého druhu obilí se vyrábí různé potraviny a kvůli čemu jsou pro lidstvo tak důležité. A věděli jste, že i u rostlin můžeme najít kolénka, ouška nebo jazýček?

 

Dřevo a jeho využití

 

Čas: 90 min.

Místo: Centrum inkluzivního vzdělávání Včelín

Zařazení do vzdělávací oblasti: člověk a jeho svět, člověk a svět práce

Vzdělávací cíle:

 • žák pozná a pojmenuje základní druhy stromů
 • žák vnímá rozdíly mezi jednotlivými druhy dřeva
 • žák pojmenuje řemesla pracující se dřevem a přiřadí k nim odpovídající výrobky
 • žák popíše strukturu dřeva
 • žák vysvětlí význam dřeva pro člověka

Vypravíme se do světa stromů. Seznámíme se se základními druhy, které můžeme v naší přírodě potkat, a řekneme si, podle čeho je spolehlivě poznáme. Ukážeme si, jak vypadá dřevo jednotlivých stromů a na jaké výrobky se může používat.

 

Zelenina plná zdraví

 

Čas: 90 min.

Místo: Centrum inkluzivního vzdělávání Včelín

Zařazení do vzdělávací oblasti: člověk a jeho svět, člověk a zdraví

Vzdělávací cíle:

 • žák rozdělí zeleninu na kořenovou, košťálovou a ostatní
 • žák vysvětlí význam zeleniny pro lidské zdraví
 • žák popíše stavbu různých druhů zeleniny

Mrkev nebo květák zná každý, ale co je to takový tuřín? Společně objevíme více i méně známé druhy zeleniny, řekneme si, které jejich části se jedí a některé z nich ochutnáme. Vysvětlíme si, proč je zelenina důležitá a připravíme si něco zdravého na zub.

 

Bylinky v naší zahradě

 

Čas: 90 min.

Místo: Centrum inkluzivního vzdělávání / výuková zahrada

Zařazení do vzdělávací oblasti: člověk a jeho svět, doplnění předmětů prvouka, výtvarná výchova

 

Staré báby bylinářky dobře znaly bylinky a jejich využití. My zkusíme s bylinkami vařit, vyrobíme si něco voňavého, složíme dohromady poztrácený herbář a řekneme si, kdy máme kterou bylinku sbírat a jaké části se suší a k čemu souží. Domů si odnesete voňavé potěšení.

 

Stezka živým lesem

 

Čas: 120 - 180 min., realizace jaro - podzim pouze za příznivého počasí

Místo: lesopark u vlakového nádraží Brniště, délka trasy přibližně 1 kilometr

 

Pojďte společně s námi objevovat les a jeho obyvatele! Cestou nahlédneme do mravenčího království, dozvíme se spoustu novinek ze života lesních zvířat, nakoukneme, jak se žije v ptačí budce, na závěr prozkoumáme vodní říši rybníka.

Naučná stezka přiblíží dětem příjemnou a hravou formou zajímavosti o životě v půdě, v lese, v korunách stromů i ve vodě. Interaktivní herní prvky přirozeně podpoří aktivitu a rozvoj pohybových schopností.

 

 

Stálá nabídka

 

Od kapky vody k moři


Čas: 90 min.

Místo: Centrum inkluzivního vzdělávání Včelín
Zařazení do vzdělávacích oblastí: Environmentální výchova, Člověka a jeho svět, doplnění předmětů prvouka, vlastivěda, výtvarná výchova
Doporučená věková skupina: 1-4 tř.
Klíčová slova: Voda jako základ života, vlastnosti vody, koloběh vody v přírodě.


Na příběhu vodních víl Sněženky, Mlženky a Voděnky se dozvíme, jak vypadá cyklus vody na planetě Zemi a kde se bere voda u nás doma. Řekneme si, proč je voda důležitá a jak ji můžeme zachovat čistou. Pokusy ověříme některé vlastnosti vody, především tři základní skupenství. Starší žáci zkusí putování vodních kapek zdramatizovat. Na památku si vyrobíme vodní vílu.

 

 

Rybník jako dommov

Čas: 120 min.

Místo: centrum inkluzivního vzdělávání Včelín / terén
Zařazení do vzdělávacích oblastí: Environmentální výchova, Člověk a a jeho svět, doplnění předmětů prvouka, vlastivěda, výtvarná výchova
Doporučená věková skupina: od 3. třídy
Klíčová slova: Život ve vodě a kolem ní.
Nekoná se v zimním období.


U rybníka se seznámíme s formami života v tomto biotopu. Na základě pozorování popíšeme vztahy živočichů a rostlin v rybníce a jejich závislost na kvalitě vody. Sestavíme si potravní řetězec a zahrajeme si na něj. Vylovíme a určíme vodní živočichy, prozkoumáme je pomocí lupy a dalších pomůcek. Budeme si vyprávět o neuvěřitelném životním příběhu vážky a jednu si vyrobíme na památku.

 

 

Za tajemstvím stromů


Čas: 120 min.

Místo: Ekocentrum Brniště / terén
Zařazení do vzdělávacích oblastí: Environmentální výchova, Člověka a jeho svět, doplnění

předmětů prvouka, vlastivěda, výtvarná výchova, přírodopis
Doporučená věková skupina: od 3. třídy
Klíčová slova: Strom.
Nekoná se v zimním období.


Pomocí her a zážitků prozkoumáme tajemství stromů. Co prozradí letokruhy? Víte, že uvnitř stromu je potrubí? A k čemu slouží kůra, listy a kořeny? Jak probíhá děj zvaný fotosyntéza? Může strom fungovat jako chladnička? A kdo na stromě a ve stromě žije? Poznáme běžné stromy a povíme si, jaký les a půdu mají nejradši. Každý prozkoumá svůj strom a vytvoří encyklopedický list. Vyrobíme velkou stromovou koláž z přírodnin.