Ekocentrum Brniště je provozováno Podralským nadačním fondem, zřízeným v roce 2008 společností ZOD Brniště a.s.  Pomáháme porozumět přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka ke krajině, ve které žijeme.

 

Od roku 2013 se věnujeme péči o děti a naše okolí. Zaměřujeme se na environmentální výchovu a zážitkovou pedagogiku. Nabízíme ekologické výukové programy a programy zaměřené na oblast zemědělství pro mateřské, základní a střední školy. Rovněž pořádáme semináře pro pedagogické pracovníky.

 

Tým Ekocentra Brniště se také věnuje rozvíjení komunitního života ve svém okolí, pořádá slavnosti a akce pro veřejnost, stará se společně s obcí Brniště o Stezku hastrmanů a Jezdeckou stezku, které vybudoval a zpřístupnil lidem z okolí. Staráme se o volný čas našich dětí a pravidelně pro ně připravujeme: ekokroužek, kroužek "vaření", cvičení s dětmi a další workshopy.

 

Chcete vědět více o jednotlivých projektech? Přijďte se k nám nebo na námi pořádanou akci podívat! :-)