Ekocentrum Brniště je provozováno Podralským nadačním fondem, zřízeným v roce 2008 společností ZOD Brniště a.s.  Pomáháme porozumět přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka ke krajině, ve které žijeme.

 

Od roku 2013 se věnujeme ekologickému vzdělávání a péči o naše okolí. Zaměřujeme se na environmentální výchovu a zážitkovou pedagogiku. Nabízíme ekologické výukové programy a programy zaměřené na oblast zemědělství pro mateřské, základní a střední školy. Rovněž pořádáme semináře pro pedagogické pracovníky.

 

Počátkem školního roku  2021/2022 bude Ekocentrum Brniště realizovat vzdělávací programy v budově Centra inkluzivního vzdělávání Včelín, Brniště č. p. 16. Vzdělávací programy ve Včelíně jsou zaměřeny na enviromentální výchovu a profesní orientaci pro žáky mateřských a základních škol a osoby s handicapem. V Centru inkluzivního vzdělávání můžete navštívit  expozici o půdě a zemědělství, malou farmu, kavárnu Jako doma a bude zde i možnost ubytování.

 

Tým Ekocentra Brniště se také věnuje rozvíjení komunitního života ve svém okolí, pořádá slavnosti a akce pro veřejnost, stará se společně s obcí Brniště o Stezku hastrmanů, stezku Sochy ve skalách a Lesopark Brniště, které vybudoval a zpřístupnil lidem z okolí. Několikrát měsíčně probíhají v Ekocentru akce pro místní děti a obyvatele (Ekokroužek a relaxační večery).

 

Chcete vědět více o jednotlivých projektech? Přijďte se k nám nebo na námi pořádanou akci podívat! :-)