O Ekocentru Brniště

Ekocentrum Brniště pomáhá zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka ke krajině, ve které žije.

Nabízíme výukové programy o životním prostředí a roli zemědělství při péči o krajinu. V Ekocentru je umístěna interaktivní expozice o kulturní krajině Podralska.

Ekocentrum Brniště provozuje Podralský nadační fond, zřízený v roce 2008 společností ZOD Brniště a.s.

Typy vzdělávacích akcí a akcí pro veřejnost

  • Výukové programy pro MŠ a ZŠ
  • Semináře pro pedagogy
  • Semináře pro zástupce obcí
  • Přednášky a programy pro veřejnost
  • Ekokroužek pro děti a mládež
  • Relaxační a tvořivé večery
  • Každoročně pořádané akce pro širokou veřejnost

Kontakt

Podralský nadační fond ZOD
Sídlo: Česká Lípa, Brniště 1, PSČ 471 29
Identifikační číslo: 286 78 419

Ředitel: Tomáš Vilím    vilim@hotmail.cz

 

Ekocentrum: http://www.ekocentrumbrniste.cz/

 

Jana Panáčková Feixová jana@podralsko.cz Tel.: 775 025 678,
733 571 057
Kateřina Filingerová katkaf@podralsko.cz  
Michaela Hungerová michaela@podralsko.cz