Ekocentrum Brniště se věnuje enviromentálnímu vzdělávání žáků mateřských a základních škol a dlouhodobé práci s dětmi (kroužek ekologické výchovy). Další oblastí vzdělávání je oblast profesní orinetace - volby povolání pro žáky ZŠ a lidi s handicapem (projekt Vzdělávání Aktivně!)

Ekocentrum Brniště je provozováno Podralským nadačním fondem, zřízeným v roce 2008 společností ZOD Brniště a.s.

 

Posláním Ekocentra Brniště je podporovat vztah k přírodě a ke krajině, ve které žijeme. Naším specifikem jsou programy z oblasti zemědělství. Podporujeme u dětí vztah k životu na venkově a respekt k lidské práci a hodnotám, které přináší.
 

Kromě oblasti vzdělávání se PNF zaměřuje především na projekty rozvoje šetrného turistického ruchu  (Stezka hastrmanů, stezka Sochy ve skalách, Stezka živým lesem, Skleněná stezka) a organizaci společenského a kulturního dění v regionu (Pro veřejnost).

Věnujeme se také přeshraniční spolupráci se Svobodným státem Sasko. Tyto projekty se zaměřují na setkávání a spolupráci českých a německých partnerů a předávají myšlenku společného přírodního bohatství.

 

Chcete vědět více o jednotlivých projektech? Přijďte se k nám nebo na námi pořádanou akci podívat! :-)

Můžete navštívit malou farmu a výukovou zahradu a dát si něco dobrého v Kavárně Jako Doma. Při akcích nebo po dohodě je možné si prohlédnout hernu v podkroví s expozicí o půdě a zemědělství.