Projekty

Zde naleznete informace k projektům Ekocentra Brniště, díky kterým mohlo vzniknout a rozvíjet se jeho poslání na poli enviromentálního významu. Projekty jsou podpořeny především

Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, dále pak Libereckým krajem, Euroregionem Neisse - Nisa - Nysa, SFŽP, v minulých letech Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu Ziel3.

 

Partnery v těchto projektech nám byly a jsou zejména: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V. , MGH Neukirch e.V., obec Neukirch/Lausitz, obec Brniště. Všechny aktivity uvené v projektech probíhají vždy ve vzájemné spolupráci všech partnerů.

 

Mezi hlavní cíle našich společných projektů patří:

  • Propojovat obyvatele sousedících regionů a získávat je pro vzájemné spolužití.
  • Přispívat  k  přeshraniční výměně zkušeností.
  • Chránit neporušenou přírodu a životní prostředí. Motivovat obyvatele oblasti Podralsko a Hornolužicko k ochraně životního prostředí, snižování odpadu, utváření bydliště vlastní tvorbou.
  • Přispět k vytváření trinacionální sítě ochrany životního prostředí a environmentálního vzdělávání.
  • Diskutovat celospolečenská témata se širokou veřejností na obou stranách hranice.
  • Přispívat k výměně zkušeností na úrovni obcí na obou stranách hranice a to zejména v konkrétních případech výměny zkušeností v oblasti odpadového hospodářství a krajinotvorby.
  • Přispívat ke kulturnímu rozvoji v regionu.

 

Více o našich projektových partnerech:

 

Centrum ochrany přírody "Hornolužická pahorkatina" / Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland e. V" s česko - německým setkávacím centrem v Neukirchu  / mit deutsch - tschechischem Informations- und Begegnungszentrum/ v Neukirchu  - partner s dlouholetou zkušeností v oblasti aktivní ochrany přírody a enviromentálního vzdělávání, propojování kultur a vzájemnému přibližování jednolivých lidí, národů i etnik.

 

Obec Brniště - informace naleznete ZDE.

 

Obec Neukirch - informace naleznete ZDE.

 

MGH Neukirch e.V. - informace neleznete ZDE.