ZŠ - jednodenní programy

Jednodenní programy pro ZŠ

 

Objednávky na vzdělávací programy, postup přihlášení, pravidla průběhu programů a přihlášku obdržíte po kontaktování na následujícím telefonním čísle či emailové adrese:

Tel.: +420 733 571 057

E-mail: luciel@podralsko.cz

 

!!! Pokud pracovníci ekocentra neobdrží vyplněnou a potvrzenou přihlášku na program, není objednaný termín závazně rezervovaný !!!

 

Zemědělství žije!

  Místo: Ekocentrum Včelín a kravín Velký Grunov (doprava na kravín vlastní)

  Doporučená věková skupina: 1.- 5. tř.

  Maximální počet dětí: 30
  Čas: 150 min.
  Klíčová slova: Jak vzniká mléko a další potraviny? Práce zemědělce

 

Společně se vypravíme podívat, co všechno musí umět a vědět moderní zemědělec, aby dokázal pěstovat obilí a starat se o zvířata. Prozkoumáme náš jídelníček a zjistíme, odkud pocházejí potraviny. Pojedeme se podívat do kravína.

 

Od kapky vody k moři

  Místo:  Ekocentrum Včelín

  Doporučená věková skupina: 1.-5. tř.

  Maximální počet dětí: 30
  Čas: 120 min.
  Klíčová slova: voda jako základ života, vlastnosti vody, koloběh vody v přírodě


Na příběhu vodních víl Sněženky, Mlženky a Voděnky se dozvíme, jak vypadá cyklus vody na planetě Zemi a kde se bere voda u nás doma. Řekneme si, proč je voda důležitá a jak ji můžeme zachovat čistou. Pokusy ověříme některé vlastnosti vody, především tři základní skupenství. Starší žáci zkusí putování vodních kapek zdramatizovat. Na památku si vyrobíme vodní vílu.

 

Rybník jako domov

  Místo: Ekocentrum Včelín / terén
  Doporučená věková skupina: 3.-5. třída

  Maximální počet dětí: 30

  Čas: 150 min.
  Klíčová slova: život v rybníce a kolem něj
  Nekoná se v zimním období.


U rybníka se seznámíme s formami života v tomto biotopu. Na základě pozorování popíšeme vztahy živočichů a rostlin v rybníce a jejich závislost na kvalitě vody. Sestavíme si potravní řetězec a zahrajeme si na něj. Vylovíme a určíme vodní živočichy, prozkoumáme je pomocí lupy a dalších pomůcek. Budeme si vyprávět o neuvěřitelném životním příběhu vážky a jednu si vyrobíme na památku.

 

Za tajemstvím stromů

  Místo: Ekocentrum Včelín / terén

  Doporučená věková skupina: 3.-5. třída

  Maximální počet dětí: 30
  Čas: 150 min.

  Klíčová slova: Život stromu. Proč jsou stromy důležité?
  Nekoná se v zimním období.


Pomocí her a zážitků prozkoumáme tajemství stromů. Co prozradí letokruhy? Víte, že uvnitř stromu je potrubí? A k čemu slouží kůra, listy a kořeny? Jak probíhá děj zvaný fotosyntéza? Může strom fungovat jako chladnička? A kdo na stromě a ve stromě žije? Poznáme běžné stromy a povíme si, jaký les a půdu mají nejradši. Každý prozkoumá svůj strom a vytvoří encyklopedický list. Vyrobíme velkou stromovou koláž z přírodnin.

 

Hmyz - pomocníci našich ovocných stromů

  Místo: Ekocentrum Včelín
  Doporučená věková skupina: 2.-5. třída

  Maximální počet dětí: 30

  Čas: 150 min.

  Klíčová slova: Opylování, život v úlu

 

Žáci se dozvědí, co to je opylení, kdo patří mezi opylovače a v čem jsou tito pomocníci jedineční. "Zblízka" nahlédneme do života včelího společenstva. Zjistíme, jaká je úloha jednotlivých členů včelího úlu, jak se z vajíčka stane dospělá včela a jak včely mezi sebou komunikují. Dozvíme se, jak včela dělnice vyrábí med.Seznámíme se s včelími produkty a některé i ochutnáme. Ukážeme si úl, prohlédneme si včelařské pomůcky, nástroje i oblek a na závěr si vyrobíme malý dáreček ze včelího vosku.

 

Ryby z našich jezer a potoků

  Místo: Ekocentrum Včelín

  Doporučená věková skupina: 2.-5. třída

  Maximální počet dětí: 30

  Čas: 150 min.

  Klíčová slova: Život ryby, ryby a životní prostředí

 

Co má společného kapr, pstruh a štika? Kolik má ryba smyslů? Jak ryby spí?

V rámci výukového programu žáci nahlédnou pod hladinu našich potoků, řek a rybníků. Řekneme si, kde ryby žijí, jak se rozdělují, čím se živí, co jim prospívá a co jim škodí. Seznámí se s různými druhy sladkovodních ryb, s jejich vývojem a s jejich anatomií. Budeme si povídat o tom, jaké mají ryby smyslové orgány a jak je využívají. Nebudou chybět ani hry "na rybáře" a na "potravní řetezec".

 

Stezka živým lesem

Ekoprogram v Brništi - Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková  organizace  Místo: Lesopark Brniště, délka trasy cca 1km

  Doporučená věková skupina: 1.-5. třída

  Maximální počet dětí: 30

  Čas: 120 - 180 min.

  Klíčová slova: Lesní zvířata, život v lese

 

Pojďte společně s námi objevovat les a jeho obyvatele! Cestou nahlédneme do mravenčího království, dozvíme se spoustu novinek ze života lesních zvířat, nakoukneme, jak se žije v ptačí budce, na závěr prozkoumáme vodní říši rybníka.

Naučná stezka přiblíží dětem příjemnou a hravou formou zajímavosti o životě v půdě, v lese, v korunách stromů i ve vodě. Interaktivní herní prvky přirozeně podpoří aktivitu a rozvoj pohybových schopností.