ZŠ - jednodenní programy

Jednodenní programy pro ZŠ

 

Objednávky na vzdělávací programy, postup přihlášení, pravidla průběhu programů a přihlášku obdržíte po kontaktování na následujícím telefonním čísle či emailové adrese:

Tel.: +420 733 571 057

E-mail: luciel@podralsko.cz

 

!!! Pokud pracovníci ekocentra neobdrží vyplněnou a potvrzenou přihlášku na program, není objednaný termín závazně rezervovaný !!!

 

Hospodářská zvířata

  Místo: Ekocentrum Včelín a kravín Velký Grunov (doprava na kravín vlastní)

  Doporučená věková skupina: 2.- 3. tř.

  Maximální počet dětí: 30
  Čas: 120 min.
  Klíčová slova: hospodářská zvířata, malochov, velkochov

 

Během programu si žáci ujasní základní pojmy spojené s chovem užitkových zvířat (hospodářství, domestikace, živočišný druh, plemeno apod.) Seznámí se s životními potřebami jednotlivých druhů zvířat a s tím, čím jsou pro nás jednotlivá hospodářská zvířata užitečná (mléčná, masná plemena, využití užitečné práce, další produkty – vlna, kůže, peří, štětiny, spásání, hnojení atd). Společně probereme rozdíly mezi velkochovem a malochovem.

 

Od kapky vody k moři

  Místo:  Ekocentrum Včelín

  Doporučená věková skupina: 2.-3. tř.

  Maximální počet dětí: 30
  Čas: 120 min.
  Klíčová slova: voda jako základ života, vlastnosti vody, koloběh vody v přírodě


Vysvětlíme si, co je to koloběh vody, jak kapičky vody cestují po světě a pomocí pokusů ověříme některé vlastnosti vody, především tři základní skupenství. Řekneme si, proč je voda důležitá a proč s ní musíme šetřit.

 

Rybník jako domov

  Místo: Ekocentrum Včelín / terén
  Doporučená věková skupina: 3.-5. třída

  Maximální počet dětí: 30

  Čas: 150 min.
  Klíčová slova: život v rybníce a kolem něj
  Nekoná se v zimním období.


U rybníka se seznámíme s formami života v tomto biotopu. Na základě pozorování popíšeme vztahy živočichů a rostlin v rybníce a jejich závislost na kvalitě vody. Sestavíme si potravní řetězec a zahrajeme si na něj. Vylovíme a určíme vodní živočichy, prozkoumáme je pomocí lupy a dalších pomůcek. Budeme si vyprávět o neuvěřitelném životním příběhu vážky a jednu si vyrobíme na památku.

 

Za tajemstvím stromů

  Místo: Ekocentrum Včelín / terén

  Doporučená věková skupina: 3.-5. třída

  Maximální počet dětí: 30
  Čas: 150 min.

  Klíčová slova: Život stromu. Proč jsou stromy důležité?
  Nekoná se v zimním období.


Pomocí her a zážitků prozkoumáme tajemství stromů. Co prozradí letokruhy? Víte, že uvnitř stromu je potrubí? A k čemu slouží kůra, listy a kořeny? Jak probíhá děj zvaný fotosyntéza? Každý si najde svůj strom a vytvoří záznamový list.

 

Hmyz - pomocníci našich ovocných stromů

  Místo: Ekocentrum Včelín
  Doporučená věková skupina: 2.-3. třída

  Maximální počet dětí: 30

  Čas: 120 min.

  Klíčová slova: Opylování, život v úlu

 

Žáci se dozvědí, co to je opylení, kdo patří mezi opylovače a v čem jsou tito pomocníci jedineční. "Zblízka" nahlédneme do života včelího společenstva. Zjistíme, jaká je úloha jednotlivých členů včelího úlu, jak se z vajíčka stane dospělá včela a jak včely mezi sebou komunikují. Dozvíme se, jak včela dělnice vyrábí med.Seznámíme se s včelími produkty a některé i ochutnáme. Ukážeme si úl, prohlédneme si včelařské pomůcky, nástroje i oblek a na závěr si vyrobíme malý dáreček ze včelího vosku.

 

Ryby z našich jezer a potoků

  Místo: Ekocentrum Včelín

  Doporučená věková skupina: 2.-3. třída

  Maximální počet dětí: 30

  Čas: 120 min.

  Klíčová slova: Život ryby, ryby a životní prostředí

 

Co má společného kapr, pstruh a štika? Kolik má ryba smyslů? Jak ryby spí?

V rámci výukového programu žáci nahlédnou pod hladinu našich potoků, řek a rybníků. Řekneme si, kde ryby žijí, jak se rozdělují, čím se živí, co jim prospívá a co jim škodí. Seznámí se s různými druhy sladkovodních ryb, s jejich vývojem a s jejich anatomií. Budeme si povídat o tom, jaké mají ryby smyslové orgány a jak je využívají. Nebudou chybět ani hry "na rybáře" a na "potravní řetezec".

 

Půda je poklad

dětské zahradničení - děti a půda - stock snímky, obrázky a fotky   Místo: Ekocentrum Včelín, venkovní prostory

   Doporučená věková skupina: 2.-3. třída

   Maximální počet dětí: 30

   Čas: 120 min.

   Klíčová slova: půdní blok, druhy půdy

 

Jak vzniká půda? Jak dlouho to trvá? Jaké máme druhy půdy? Prozkoumáme, kdo všechno v půdě žije. Společně sestavíme půdní blok a zjistíme, proč je půda životně důležitá.

 

 

Stezka živým lesem

Ekoprogram v Brništi - Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková  organizace  Místo: Lesopark Brniště, délka trasy cca 1km

  Doporučená věková skupina: 2.-3. třída

  Maximální počet dětí: 30

  Čas: 180 min.

  Klíčová slova: Lesní zvířata, život v lese

 

Pojďte společně s námi objevovat les a jeho obyvatele! Cestou nahlédneme do mravenčího království, dozvíme se spoustu novinek ze života lesních zvířat, nakoukneme, jak se žije v ptačí budce, na závěr prozkoumáme vodní říši rybníka.

Naučná stezka přiblíží dětem příjemnou a hravou formou zajímavosti o životě v půdě, v lese, v korunách stromů i ve vodě. Interaktivní herní prvky přirozeně podpoří aktivitu a rozvoj pohybových schopností.

Barevný podzim