MŽP/SFŽP

SFZP-logo - ScioŠkola

Hledání vody s děšťovou vílou_roční venkovní EVVO program (č. 089/32/24)

Podpořeno Ministerstvem životního prostředí v Programu na podporu projektů NNO – Podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2024.

Předmětem projektu je tvorba a pilotní ověření ročního venkovního programu na téma vody, zaměřeného na vztah k místu a učení venku. Projekt zahrnuje 8 projektových dnů realizovaných ve spolupráci ekocentra a školy a aktivity pro samostatnou práci ve škole. Bude vytvořena metodika ročního programu a program bude pilotně odzkoušen s jednou školou, vč. evaluace. Metodika bude přenositelná na další školy, jeho další realizace mohou probíhat ve spolupráci s ekocentrem nebo samostatně pod vedením pedagoga.

 

Ekocentrum Brniště - denní EVP 2022/2024 (1220700039)

Podpořeno SFŽP v rámci výzvy č. 7/2022

Cílem projektu je podpora vzdělávání školních a předškolních dětí v oblasti environmentalistiky.