Pro školy

 

Ekocentrum Brniště pomáhá zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka ke krajině, ve které žije. Nabízíme výukové programy o životním prostředí a roli zemědělství při péči o krajinu.

 

 

Programy rozvíjejí vztah k místům, kde žijeme. Kladou důraz na pochopení vlivu člověka na životní prostředí a zapojují děti do ochrany a obnovy kulturního a přírodního bohatství našeho kraje.
Součástí všech programů jsou také tvořivé, pohybové a prožitkové činnosti.


Aktivity v rámci česko-německé spolupráce budují v dětech respekt a pochopení jiných kultur, ale především myšlenky sdíleného přírodního bohatství. Rozvíjejí klíčovou kompetenci občanskou, stejně jako kompetenci řešení problémů, korespondují s výchovnými cíli v průřezových tématech „Osobnostní a sociální výchova,“ „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,“ „Multikulturní výchova“ a samozřejmě „Environmentální výchova.“

Nabízíme:

Kapacita objednávání na programy pro mateřské školy pro školní rok 2022/2023 je bohužel naplněna.Informace o možnosti objednávání pro školní rok 2023/2024 budou zveřejněny na jaře 2023.

 

Objednávky na vzdělávací programy, postup přihlášení, pravidla průběhu programů a přihlášku naleznete v přiložených dokumentech níže.

 

Postup přihlášení a pravidla průběhu programů

Jak se přihlásit?

 

 1. Nyní je možné se objednat na období: leden - červen 2023 - pouze programy pro ZŠ
 2. Před vlastní objednávkou si prosím pečlivě přečtěte naši nabídku programů a vyberte si vhodný program.
 3. Doporučujeme výběr programu vždy konzultovat, abychom vybrali ten nejvhodnější program pro vaši třídu. V případě speciálních tříd a praktických škol jsou tyto konzultace obzvlášť důležité.

Na emailu katkat@podralsko.cz nám zašlete vyplněnou přihlášku na program, které obsahuje tyto údaje:

 • - název požadovaného programu
 • - počet dětí a jejich věk
 • - adresu školy
 • - jméno, telefon a email kontaktní osoby  
 • - oběd A/N
 • - poznámka: pomozte nám tím, že nám při objednávání o své třídě sdělíte co nejvíce informací, které mohou ovlivnit průběh programu, zejména speciální vzdělávací potřeby, alergie a další zdravotní omezení
 1.  Po obdržení vaší přihlášky vám zavoláme na vámi uvedený telefon a vybereme oboustranně vyhovující termín.
 2. Cca týden před konáním programu vám ještě jednou zatelefonujeme, abychom si program potvrdili a domluvili všechny potřebné podrobnosti.
 3. Cena programu se odvíjí od počtu účastníků. Cenu, délku trvání programu a maximální počet účastníků najdete v tabulce níže.
 4. Časy uvedené u jednotlivých programů představují čistý čas na realizaci programu. Navíc počítejte s cca 30 minutami na aklimatizaci a svačinu.
 5. U programů je počet účastníků omezen (viz. tabulka). Dodržujte prosím tento limit, snažíme se tak zajistit co nejvyšší kvalitu programů. Pokud máte větší třídu, je nutné děti rozdělit na dvě skupiny a pro 2. skupinu využít možnost náhradního programu v režii pedagoga (např. návštěva naučných stezek v okolí). 
 6. Programy pro mateřské školy jsou vhodné pro děti od 5 let (předškolní třídy). Pokud přijedete s menšími dětmi je potřeba, aby pro ně pedagog zajistil  náhradní program (např. procházku po okolí).
 7. Výukové programy je možné využít v rámci „šablon“ jako „projektových den mimo školu“. Vzhledem k délce projektového dne v rozsahu 4 vyučovacích hod., je cena těchto programů při počtu do 25 žáků stanovena na 3 000,- Kč. 
 8. Program je možné uhradit v hotovosti na základě příjmového dokladu na místě realizace nebo na základě faktury bankovním převodem.
 9. K programu je možné si po předchozí domluvě objednat oběd. Cena oběda není součástí ceny programu.
 10. Pokud nemůžete na program přijet, dejte nám prosím vědět co nejdříve, ať můžeme termín nabídnout náhradníkům.
 11.  Storno podmínky: Zrušení výukového programu bez storno poplatku je možné nejpozději týden předem (7 kalendářních dní). Pokud se do této lhůty telefonicky neomluvíte, bude Vám účtován storno poplatek 1 000,- Kč.

 

Tabulka s nabídkou programů:

Název programu

Kde /uvnitř/venku

Délka trvání

Maximální počet dětí

 

Cena programu/

dítě

Pro MŠ a 1.třídy

 

 

 

 

Jak skřítci sázeli semínko

U/V

1,5

25

80,-

S hastrmánkem krajinou Podralska

U/V

1,5

25

80,-

Zemědělství žije

U/V

2

30

120,-

Co se děje v půdě aneb příběh žížalích sester

U/V

1,5

25

80,-

Od kapky vody k moři

U/V

1,5

25

80,-

Brambory

U/V

1,5

25

80,-

Jablíčko

U/V

1,5

25

80,-

Pro 1.stupeń ZŠ

 

 

 

 

Zemědělství žije (1.- 5 tř)

U/V

2,5

60

120,-

Od kapky vody k moři (1.-5.tř)

U/V

2

30

80,-

Rybník jako domov (4.-5.tř)

V

2,5

30

120,-

Za tajemstvím stromů (3. -5.tř)

U/V

2,5

30

80,-

Houby na sto způsobů (4.-5.tř)

U

2,5

30

80,-

Bylinky z naší zahrádky (1.-.5. tř)

U/V

2,5

30

80,-

O lnu, aneb jak krtek ke kalhotkám přišel (1. – 3. tř)

U

2

30

80,-

Zelenina plná zdraví (2 – 5. tř.)

U/V

2,5

30

80,-

Jablka, hrušky, švestky (2.-5.tř)

U/V

2,5

30

80,-

Obilí (2.- 5. tř.

U/V

2,5

30

80,-

Dřevo a jeho využití (2.-5. tř)

U/V

2,5

30

80,-

Pro 2.stupeň ZŠ

 

 

 

 

Dřevo a člověk (6-8.tř)

U/V

2,5

30

80,-

Vitamíny kolem nás (7-9.tř)

U/V

2,5

30

80,-

Cukr a jiná sladidla (7.-9.tř)

U/V

2,5

30

80,-

Divoké ovoce (6–8.tř)

U/V

2,5

30

80,-

 

Pravidla pro průběh programů:

 

Účast pedagoga:

Lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu. Za žáky nese po celou dobu programu odpovědnost doprovázející pedagog. Pedagog odpovídá za chování a bezpečnost dětí. V případě jeho odchodu může být program ukončen.

Pokud je součástí třídy dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které má asistenta, je nutné, aby se asistent účastnil celého programu a dítě podporoval.

V případě závažného problému s kázní si vyhrazujeme právo ukončit program bez náhrady vrácení peněz.

Nad 25 dětí je vhodný doprovod dvou pedagogů.

Fotografie pořízené během programů můžou být použity k propagaci.

 

Oblečení:

Na programy konané ve vnitřních prostorech jsou potřebné přezůvky.

Na venkovní programy doporučujeme oblečení do přírody, které se může zašpinit, pevné uzavřené boty, případně holínky a pláštěnky. Dále doporučujeme ochranu repelentem.

 

Parkování:

Pokud přijedete vlastním autobusem, je možné zastavení pro vystoupení dětí na návsi v Brništi, poté je nutné přeparkovat na blízké parkoviště u prodejny Prominent.

 

Oběd:

V případě zájmu lze zajistit i oběd, který je nutné objednat dopředu. Cena oběda - 60,- Kč/ osoba.

 

Pravidla a přihláška ke stažení níže:

Postup přihlášení a pravidla průběhu programů

Přihláška

 

Bližší informace:

Tel.: +420 733 57 10 57

E-mail: katkat@podralsko.cz