Pro školy

 

„ Realizace těchto ekologických výukových programů byla financována Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

 

Ekocentrum Brniště pomáhá zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka ke krajině, ve které žije. Nabízíme výukové programy o životním prostředí a roli zemědělství při péči o krajinu.

 

Programy rozvíjejí vztah k místům, kde žijeme. Kladou důraz na pochopení vlivu člověka na životní prostředí a zapojují děti do ochrany a obnovy kulturního a přírodního bohatství našeho kraje.
Součástí všech programů jsou také tvořivé, pohybové a prožitkové činnosti.


Aktivity v rámci česko-německé spolupráce budují v dětech respekt a pochopení jiných kultur, ale především myšlenky sdíleného přírodního bohatství. Rozvíjejí klíčovou kompetenci občanskou, stejně jako kompetenci řešení problémů, korespondují s výchovnými cíli v průřezových tématech „Osobnostní a sociální výchova,“ „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,“ „Multikulturní výchova“ a samozřejmě „Environmentální výchova.“

Nabízíme:

Od září 2018 nabízímet další nové vzdělávací programy opět zaměřené na životním prostředí a roli zemědělství při péči o krajinu - např. "O lnu - Jak krtek ke kalhotkám přišel", "Zelenina plná zdraví", "Vitamíny kolem nás", apod.

 

 

Objednávky na vzdělávací programy:

Tel.: +420 733 57 10 57

E-mail: michaela@podralsko.cz