Pro školy

Programy rozvíjejí vztah k místům, kde žijeme. Kladou důraz na pochopení vlivu člověka na životní prostředí a zapojují děti do ochrany a obnovy kulturního a přírodního bohatství našeho kraje.
Součástí všech programů jsou také tvořivé, pohybové a prožitkové činnosti.
Aktivity v rámci česko-německé spolupráce budují v dětech respekt a pochopení jiných kultur, ale především myšlenky sdíleného přírodního bohatství. Rozvíjejí klíčovou kompetenci občanskou, stejně jako kompetenci řešení problémů, korespondují s výchovnými cíli v průřezových tématech „Osobnostní a sociální výchova,“ „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,“ „Multikulturní výchova“ a samozřejmě „Environmentální výchova.“

 

Nabízíme:

 EVVO programy podpořil Liberecký kraj v projektu "Enviromentální vzdělávací programy 2, r.č. OLP/4937/2016"

         

 

Objednávky na vzdělávací akce a programy:

Tel.: +420 733 57 10 57
Ekocentrum Brniště
Česká Lípa, Brniště 4, 471 29

Michaela Hungerová
Tel.: +420 733 571 057
E-Mail: michaela@podralsko.cz
www.ekocentrumbrniste.cz
www.podralsko.cz
Programy byly vytvořeny s finanční podporou Evropské unie, programu česko – saské přeshraniční spolupráce a Libereckého kraje.

 

Brožura k prohlédnutí ZDE