Koronavirová opatření

31.12.2020

V souvislosti s opatřeními souvisejícími s koronavirem COVID -19 bychom vás rádi informovali o realizaci environmentálních programů v Ekocentru Brniště:

Program bude vždy připraven pouze pro děti či žáky z jedné školy.

Děti či žáci budou během programu v kontaktu jen s lektory a personálem pracoviště, dospělé osoby budou mít po celou dobu ve vnitřních prostorách nasazenou roušku.

Pokud to bude možné a počasí dovolí, budeme se snažit realizovat programy ve venkovních prostorách Ekocentra Brniště.

Samozřejmostí je, že během programů zajistíme dodržování obdobných hygienických podmínek, jako zajišťují ve svých provozech školy (každodenní dezinfekce prostor, pravidelné větrání, zajištění mycích prostředků pro dezinfekci rukou atp.).

Pro další spolupráci při zajištění programů jsme vám k dispozici na tel. č. +420 733 571 057