Jak to vlastně funguje....? Česko- německá výměna mládeže na téma udržitelnost a orientace na zdroje

31.08.2021

S finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti se konala v týdnu od 26.7.2021 do 30.7.2021 česko-německá výměna mládeže na téma "udržitelnost a orientace na zdroje".

Účastníci projektu - české a německé děti a mládež od 8 do 14 let - měli možnost v rámci týdenního projektu sdílet názory, zkušenosti a praktické tipy na téma  "udržitelnost a ochrana životního prostředí". Vyzkoušeli si řadu praktických aktivit na téma recyklace, udržitelnost, bezobalovost, ochrana životního prostředí, apod. Poznali také, jak jsou tato témata řešena v druhé zemi, navázali vzájemné vztahy a naučili se spolupracovat. Kromě toho rozvíjeli své jazykové dovednosti a poznali kulturu druhé země. Řadu poznatků a dovedností, které v rámci pobytu získali, si mohli přenést do každodenního života.