Tvoření ve skalách

04.08.2018

Čeští a němečtí umělci budou v průběhu měsíce července společně tvořit landartové objekty a sochy v nově vznikající landartové stezce v pískovcových skalách u obce Brniště. Tvoření vyvrcholí v rámci Dne spolků 4.8., kdy bude landartová stezka slavnostně otevřena a budou vyhodnocena nejzajímavější díla.