O nás

Ekocentrum Brniště vybudoval a provozuje Podralský nadační fond ZOD, jehož zřizovatelem je podnik ZOD Brniště, a.s. hospodařící na Českolipsku. Slavnostně bylo otevřeno 2.8. 2014. Přestavba bývalých jatek na Ekocentrum byla zahájena v srpnu 2013, ještě o rok dříve byly zahájeny přípravné projekční práce.    

 

Ekocentrum bylo vybudováno z přeshraničního česko-saského projektu ŠANCE PRO ZDRAVOU BUDOUCNOST REGIONŮ PODRALSKO A HORNOLUŽICKO. Partnery tohoto projektu jsou Podralský nadační fond ZOD Brniště,  Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V., Obec Neukirch/Lausitz a Obec Brniště. Projekt je financován z programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

  

 

Posláním Eko­centra je environmentální mimoškolní vzdělávání a osvěta v oblasti praktické ochrany přírody, zemědělství a krajinotvorby. Ekocentrum má také sloužit pro komunitní aktivity občanů blízkých obcí. Činnost Ekocentra probíhala již v roce 2013, v roce 2014 byly pro jeho aktivity zpřístupněny nové reprezentativní prostory doplněné o tematické expozice.

 

Součástí Ekocentra je stálá interaktivní expozice o kulturní krajině Podralska, o významu zemědělství s přesahem do potravinářství a krajinotvorby. Tato „herna“ obsahuje mnoho pohyblivých, hrajících, svítících a 3D exponátů a provádí návštěvníka rostlinnou i živočišnou výrobou inspirovanou činností ZOD Brniště. Návštěvníci se dozvědí, kolik krmiva kráva denně sežere, kolik stojí „výroba“ litru mléka, jaké práce zemědělci provádí v jednotlivých ročních období a jaké stroje jim s prací pomáhají. Poznají princip osevního postupu, po hmatu poznají důležité zemědělské plodiny a zjistí, z čeho se jaké potraviny vyrábí. Celá expozice je provedena formou kvízů, nechybí dotykové obrazovky a kvalitní fotografie a grafické zpracování. Ekocentrum je určeno nejen pro školní třídy, ale i pro širokou veřejnost. Jak to u nás vypadá neleznete ve fotogalerii. Po vzájemné dohodě je možné si Ekocentrum prohlédnout (Po - Pá od 9:00 do 15:00), pro domluvení prohlídky nás kontaktujte na tel. čísle: 420 733 571 057.

 

Pro školy máme připravené environmentální výukové programy zaměřené na prožitky a praktické informace o životním prostředí. Pomáháme zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka ke krajině, ve které žije. Seznamujeme veřejnost i s moderním zemědělstvím a jeho rolí v krajinotvorbě a výrobě potravin.

Ekocentrum Brniště   Ekocentrum Brniště   Ekocentrum Brniště   Ekocentrum Brniště

 

Pořádáme několik každoročních populárně naučných akcí pro širokou veřejnost. Na jaře Otevírání stezky hastrmanů, akci pro rodiny s dětmi zaměřenou na poznávání vody v přírodě, u příležitosti Dne Země Brnišťský půlmaraton, v září oslavu sklizně Dožínky Brniště, kde se prezentují regionální výrobci, v listopadu Svatomartinský jarmark, jako tradiční oslavu svátku sv. Martina a mnoho dalších tvůrčích dílen (velikonoční, adventní, masopustní, atd.).

 

Ve spolupráci s NSZ Neukirch pořádáme pro děti z Čech a Německa pravidelný ekologický tábor: „Česko  - německý prázdninový kemp.“ Tábor je zaměřen na prožitek přírody, hravost a tvoření z přírodních materiálů.

Typy vzdělávacích akcí - výukové programy o životním prostředí a roli zemědělství při péči o krajinu

Akce pro širokou veřejnost