O nás

 • Ekocentrum Brniště zahájilo svou činnost v roce 2014.
 • Věnujeme se především enviromentální výchově a vzdělávání pro školy, pořádáme akce pro veřejnost a přispíváme k rozvoji regionu Podralsko.
 • Ekocentrum vybudoval a provozuje Podralský nadační fond ZOD.

Podralský nadační fond ZOD

Poslání

Posláním PNF je primárně podpora a realizace projektů v oblasti:

 • zkvalitňování životního prostředí regionu Podralsko a kvality života občanů;
 • rozvoje místní ekonomiky, rozvíjení venkovské turistiky jako prostředku hospodářského rozvoje regionu Podralsko a rozšiřování ekologického zemědělství;
 • kulturně-společenské, osvětově-vzdělávací a sportovní činnosti;
 • dalších veřejně prospěšných aktivit ve prospěch regionu Podralsko.

Svojí činností nadační fond přispívá ke svébytnému, živoucímu a unikátnímu charakteru Podralska, jakožto místu pro plnohodnotný život všech občanů. Poslání je realizováno za spolupráce se zakladatelem ZOD Brniště, s místní veřejnou správou, občany, místním podnikatelským i neziskovým sektorem.

Vize

 • Podralský nadační fond je skutečným přínosem pro rozvoj regionu Podralsko a okolí z pohledu atraktivity regionu pro život občanů a podnikání;
 • Podralský nadační fond úzce spolupracuje s městy a obcemi regionu Podralsko, stejně tak jako s Libereckým krajem a jejich reprezentanty a cíleně podporuje a spolupracuje s dalšími organizátory veřejných aktivit a nositeli rozvojových projektů v regionu Podralsko a okolí;
 • Podralský nadační fond má silnou oporu v řadách dobrovolníků;
 • Podralský nadační fond úspěšně realizuje projekty v regionu a díky své činnosti inspiruje občany regionu k aktivitě pro rozvoj regionu Podralsko;
 • Podralský nadační fond probouzí zájem občanů o dění v regionu Podralsko;
 • Podralský nadační fond svými aktivitami podporuje podnikání ZOD v regionu Podralsko tím, že přispívá k pozitivnímu vnímání ZOD, jakožto úspěšné a společensky zodpovědné firmy.

Zřizovatel

 • Podralský nadační fond ZOD byl založen podpisem nadační listiny dne 16. září 2008 a vznikl zápisem do nadačního rejstříku dne 4. listopadu 2008.
 • Zřizovatelem Podralského nadačního fondu ZOD je Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Brništi.

Ekocentrum

Činnost:

Lidé

Správní rada:

 • Tomáš Vilím

Tým:

 • Mgr. Lucie Bínová - správce nadačního fondu
 • Lucie Lencová
 • Ivana Erbenová
 • Daniela Červená