Pro školy

 

Posláním Ekocentra Brniště je podporovat vztah k přírodě a ke krajině, ve které žijeme.

Prostřednictvím ekologické výchovy a osvěty pomáháme zprostředkovat porozumění přírodě a pochopení komplexnosti vztahů člověka a životního prostředí a inspirovat tak děti i dospělé k trvale udržitelnému životnímu stylu a odpovědnému jednání ve vztahu k přírodě.

Naším specifikem jsou programy z oblasti zemědělství, které seznamují žáky s původem potravin a surovin, a vedou k zamyšlení nad rolí moderního zemědělství v péči o krajinu a přírodu. Podporujeme u dětí vztah k životu na venkově a respekt k lidské práci a hodnotám, které přináší.

 

Programy rozvíjejí vztah k místům, kde žijeme, kladou důraz na pochopení ekologických a biologických dějů a zákonitostí a podporují u žáků připravenost jednat ve prospěch životního prostředí a zapojit se ochrany a obnovy kulturního a přírodního bohatství našeho kraje.

 

V rámci enviromentálního vzdělávání vycházíme z principů zážitkového vzdělávání, místně zakotveného učení a učení venku. Snažíme se přetvářet zážitky ve zkušenost, podporujeme kreativitu, práci v týmech a vzájemnou spolupráci.


Aktivity v rámci česko-německé spolupráce budují v dětech respekt a pochopení jiných kultur, ale především myšlenky sdíleného přírodního bohatství. Rozvíjejí klíčovou kompetenci občanskou, stejně jako kompetenci řešení problémů, korespondují s výchovnými cíli v průřezových tématech „Osobnostní a sociální výchova,“ „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,“ „Multikulturní výchova“ a samozřejmě „Environmentální výchova.“

 

Ve spolupráci s Libereckým krajem zkoušíme se dvěma školami modelový celoroční projektPoznáváme přírodu za humny. Jezdíme za dětmi do škol, ony za námi do ekocentra nebo vyrážíme do terénu a společně poznáváme přírodu a krajinu v našem okolí. Tento model spolupráce nabízíme i dalším školám v našem okolí (tedy z okolí Mimoně a Jablonného v Podještědí). Rádi za vámi přijedeme a domluvíme se na podrobnostech.

 

Objednávky na vzdělávací programy, postup přihlášení, pravidla průběhu programů a přihlášku obdržíte po kontaktování na následujícím telefonním čísle či emailové adrese:

 

Tel.: +420 733 571 057

E-mail: luciel@podralsko.cz

 

!!! Pokud pracovníci ekocentra neobdrží vyplněnou a potvrzenou přihlášku na program, není objednaný termín závazně rezervovaný !!!

 

Přihlášku a pravidla naleznete ZDE.

Nabízíme:

Proramy pro 1. třídu ZŠ naleznete v záložce MŠ- jednodenní programy.

!!! Ceny programů platné od září 2023 !!!

Tabulka s nabídkou programů:

Název programu

Kde /uvnitř/venku

Délka trvání

Maximální počet dětí

 

Cena programu/

dítě

Pro MŠ a 1.třídy - jednodenní programy

 

 

 

 

Jak skřítci sázeli semínko

U/V

1,5

25

100,-

S Hastrmánkem krajinou Podralska

U/V

1,5

25

100,-

Brambory

U/V

1,5

25

100,-

Co se děje v půdě aneb příběh žížalích sester

U/V

1,5

25

100,-

Od kapky vody k moři

U/V

1,5

25

100,-

Jablíčko

U/V

1,5

25

100,-

Letí, leti včelka asi takhle velká U/V 1,5 25 100,-
Zvířátka ze statku U/V 1,5 25 100,-
Stezka živým lesem V 2 25 100,-
Pro MŠ a 1. třídy - cykly programů        
Užitkové rostliny U/V 4 x 1,5 25 320,-
Užitková zvířata U/V 4 x 1,5 25 320,-

Pro 1.stupeń ZŠ - jednodenní programy

 

 

 

 

Půda je poklad (2.-3. tř)

U/V

2,5

30

100,-

Od kapky vody k moři (1.-3. tř)

U/V

2

30

100,-

Rybník jako domov (3.-5. tř)

V

2,5

30

100,-

Za tajemstvím stromů (3.-5. tř)

V

2,5

30

100,-

Hmyz -  pomocníci našich ovocných stromů (1-3. tř.)

U/V

2,5

30

100,-

Ryby našich jezer a potoků (1.-3. tř)

U/V

2,5

30

100,-

Stezka živým lesem (1.-3. tř) V 3 30 100,-
Hospodářská zvířata (2.-3. tř) U/V 2 30 100,-
Pro 1. stupeň ZŠ - cykly programů        
Zemědělský rok (3.-5. tř) U/V 4 x 2,5 30 320,-
Užitkové rostliny (1.-3. tř) U/V 4 x 2,5 30 320,-
Užíitková zvířata (1.-3. tř) U/V 4 x 2,5 30 320,-