Pro školy

Ekocentrum Brniště nabízí  širokou nabídku ekologických výukových programů a výukových aktivit pro MŠ, ZŠ, PŠ, SPŠ. Naše programy se realizují v postorách ekocentra, na zahradě ekocentra, přilehlé farmě, ale využíváme i blízký les, naučné stezky v obci Brniště.

 

Nabízíme:

Proramy pro 1. třídu ZŠ naleznete v záložce MŠ- jednodenní programy.

 

Při výukových programech vycházíme z principů zážitkového vzdělávání, místně zakotveného učení a učení venku. Podporujeme kreativitu, práci v týmech a vzájemnou spolupráci. Náplní programů jsou praktické činnosti, tvořivá práce a hry a úkoly k tématu, všechny aktivity jsou doplněné výkladem. Náročnost a obsah výkladu se odvíjí od znalostí a věku dětí.

 

Programy rozvíjejí vztah k místům, kde žijeme, kladou důraz na pochopení ekologických a biologických dějů a zákonitostí a podporují u žáků připravenost jednat ve prospěch životního prostředí a zapojit se ochrany a obnovy kulturního a přírodního bohatství našeho kraje.

 

Naším specifikem jsou programy z oblasti zemědělství, které seznamují žáky s původem potravin a surovin, a vedou k zamyšlení nad rolí moderního zemědělství v péči o krajinu a přírodu. Podporujeme u dětí vztah k životu na venkově a respekt k lidské práci a hodnotám, které přináší.

 

Postup objednání na program, pravidla a přihlášku ke stažení naleznete v záložce:

 

Přihlášení, pravidla, přihláška

 

Máte-li dotazy k programům, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle: +420 733 571 057 nebo emailu: luciel@podralsko.cz