Roční výukový program

Roční výukový program - Tajemství 12 měsíčků

Pro školní rok 2024/2025 chceme školám nově nabídnout roční projekt pro 2. a 3. třídy Tajemství dvanácti měsíčků.

Cílem projektu je podpořit u žáků vztah k přírodě a naučit se pozorovat změny v jednotlivých ročních obdobích.

 

Co vás čeká, pokud se se svojí třídou zapojíte do ročního projektu:

 • 8 setkání rozložených do celého školního roku
 • samostatná práce žáků mezi jednotlivými setkáními
 • setkání probíhají ve škole a v jejím okolí, není potřeba nikam dojíždět
 • všechna setkání jsou připravena jako venkovní (buď celý program nebo jeho část probíhá venku v terénu)
 • pro realizaci ročního projektu je nutná aktivní spolupráce pedagoga s lektorem z ekocentra
 • před zahájením ročního programu proběhne úvodní schůzka, kde bude představená metodika programu a domluví se konkrétní podoba spolupráce
 • na této schůzce se dojedná o kolik setkání má škola zájem, která setkání bude realizovat pedagog samostatně a která ve spolupráci s lektorem
 • doporučujeme rozdělit setkání na půl: čtyři setkání vede lektor z ekocentra, čtyři realizuje samostatně pedagog (viz. sloupec doporučení v harmonogramu projektu)
 • škola obdrží od ekocentra zdarma metodiku a pomůcky k programu
 • za setkání, která vede lektor z ekocentra je cena 80,- Kč/žák
 • konzultace kdykoliv během roční spolupráce jsou zdarma
 • součástí programů je zpětná vazba k programům od žáků a pedagoga (dotazníková forma)

Harmonogram projektu naleznete v souboru níže.

HARMONOGRAM PROJEKTU