ZŠ - dlouhodobá spolupráce

Dlouhodobá spolupráce v oblasti EVVO má u dětí lepší výsledky v oblasti změny postojů, motivace a připravenosti jednat ve prospěch životního prostředí než jednorázové výukové programy.

 

Školám nabízíme dlouhodobou spolupráci ve formě cyklů enviromentálních výukových programů zaměřených na oblast zemědělství.

Cyklus programů zahrnuje 4 výukové programy s jednou třídou v průběhu školního roku.

Jednotlivé programy, které jsou součástí cyklů trvají cca 120 minut.

Výukové programy jsou připravovány aktivní formou, při které jsou děti seznamovány s daným tématem pomocí jednoduchých her. Díky připraveným aktivitám je u dětí procvičováno smyslové vnímání, smysl pro orientaci, paměť, obratnost a postřeh. Závěr programů je věnován tvořivé činnosti.

 

Výukové cykly programů

Místo: Ekocentrum Včelín a venkovní prostory
Doporučená věková skupina: 2. - 5. tř. 1. st. ZŠ

Čas: 4 x 120 min.

Maximální počet dětí: 30

Období konání: celoročně

Účastnický poplatek: 320 Kč/dítě/cyklus

 

Čtvero ročních období (2.-4. tř.)

Výukový cyklus zahrnuje tyto programy:

Barevný podzim (realizace: říjen/listopad)

Pomocí her a zážitků prozkoumáme tajemství stromů. Zjistíme proč, a které stromy opadávají. Pomocí pokusu dokážeme, že listy v sobě ukrývají více barev po celý rok. Každý si najde svůj strom a vytvoří záznamový list.

Příroda v zimě (realizace: leden/únor)

Seznámíme se se zimní přírodou, strategiemi přezimování různých živočichů, dozvíme se, jak je důležité starat se o ptáčky v zimě, a nakonec si vyrobíme i krmítko.

Probouzející se příroda (realizace: březen/duben)

Společně budeme sledovat znaky probouzející se přírody, poslechneme si jarní ptačí koncert a řekneme si, kdo se nám probouzí ze zimního spánku.

Kvetoucí louka (realizace: květen/červen)

Děti se během programu stanou entomology a botaniky. Seznámí se s typickými lučními květinami. Vytvoří hmyzí past a své úlovky prozkoumají pomocí lupových kelímků. Speciálním úkolem bude stavba hmyzího hotelu.

 

Zemědělský rok (3.-5. tř.)

Výukový cyklus zahrnuje tyto programy:

Zemědělství žije!

Co je to zemědělství? Proč je tak důležité? A proč to bez zemědělců nejde?

Půda je poklad

Prozkoumáme různé půdní druhy, dozvíme se, něco o zemědělské půdě, kde se jaké plodině daří, proč jsou v krajině důležité remízky, příkopy nebo třeba osamělé stromy a zkusíme si kompostování.

Zemědělcův rok

Společně si projdeme minifarmu, výuková políčka, abychom se dozvěděli, co vše musí umět a vědět moderní zemědělec, aby dokázal pěstovat obilí a pečovat o zvířata.

Výživová pyramida a zpracování zemědělských produktů

Prozkoumáme náš jídelníček, zjistíme odkud pocházejí potraviny a zkusíme si zpracovat některé zemědělské produkty.

 

Užitkové rostliny (1.-3. tř.)

Výukový cyklus zahrnuje tyto programy:

Obilí

Obilniny tvoří základ potravin pro většinu světa. Umíme je ale poznat? V čem se od sebe liší? Zjistíme, z jakého druhu obilí se vyrábí různé potraviny a kvůli čemu jsou pro lidstvo tak důležité.

Zelenina a ovoce z našich zahrad

Společně objevíme více i méně známé druhy zeleniny a ovoce, řekneme si, které jejich části se jedí a některé z nich ochutnáme. Vysvětlíme si, proč jsou zelenina a ovoce důležité a připravíme si něco zdravého na zub.

Bylinky

Staré báby bylinářky dobře znaly bylinky a jejich využití. My zkusíme s bylinkami vařit, vyrobíme si něco voňavého, složíme dohromady poztrácený herbář a řekneme si, kdy máme kterou bylinku sbírat a jaké části se suší a k čemu slouží. Domů si odnesete voňavé potěšení.

Len

Společně se vydáme po stopách výroby látky. Ukážeme si, odkud se berou vlákna, jak nich vznikne nit a jak se z nití vyrobí plátno. Prohlédneme si staré nástroje a povíme si, jak fungovali a k čemu sloužily.

 

Užitková zvířata (1.-3. tř.)

Výukový cyklus zahrnuje tyto programy:

Hospodářská zvířata

Žáci se setkají s krávami, kozami, ovcemi, i králíky. Během programu si ujasní pojmy jako např. hospodářství a domestikace. Hravou formou zjistí, jak se jednotlivé zvířecí rodiny jmenují, čím se živí, jakou péči vyžadují a k čemu všemu jsou nám lidem už po dlouhá tisíciletí užiteční.

Drůbež

Žáci se seznámí s různými druhy drůbeže (slepice, kachna, husa, krůta…). Prostřednictvím pozorování živé drůbeže společně zjistíme, kde jednotlivé druhy žijí, jaké mají potřeby a jaké je jejich přirozené chování. Naučíme se rozdělit drůbež na hrabavou a vodní podle určitých typických znaků. Ukážeme si, jak probíhá vývoj kuřete ve vajíčku a jak probíhá líhnutí.

Hmyz - pomocníci našich ovocných stromů

Žáci se dozvědí, co je to opylení, kdo patří mezi důležité opylovače a v čem jsou tito pomocníci jedineční.  „Zblízka“ nahlédneme do života včelího společenstva.  Zjistíme, jaká je úloha jednotlivých členů, jak se z vajíčka stane dospělá včela a jak včely mezi sebou komunikují. Dozvíme se, jak dělnice vyrábí med, který i ochutnáme.

Ryby z našich jezer a potoků

V rámci výukového programu žáci nahlédnou pod hladinu našich potoků, řek a rybníků, i do hlubin moří a oceánů. Seznámí se s různými druhy mořských a sladkovodních ryb, s jejich anatomií, chovem a ohrožením ve volné přírodě. Budeme si povídat o tom, jaké mají ryby smyslové orgány a jak je využívají.