Liberecký kraj

                                                                                                                            

Projekty podpořené Libereckým krajem

Strategické partnerství v oblasti naplňování Koncepce EVVO Libereckého kraje

Účelem projektu je naplňování koncepce EVVO LK - realizace dlouhodobé spolupráce se školami v rámci projektů "Ponáváme přírodu za humny" a "Zemědělství", spolupráce s DD, PŠ a SŠ, zvyšování kvality EVVO, vzdělávání pedagogů v MZ, certifikace poskytovatele EVVO.

Podpořeno Libereckým krajem č. OLP/1884/2022

Harmonogram projektu: 1.9.2023 - 31.8.2026