Přihlášení, pravidla, přihláška

Přihláška ke stažení

Jak se přihlásit?

1) Před vlastní objednávkou si prosím pečlivě přečtěte naši nabídku programů a vyberte si vhodný program.
2) Doporučujeme výběr programu vždy konzultovat, abychom vybrali ten nejvhodnější program pro vaši třídu. V případě speciálních tříd a praktických škol jsou tyto konzultace obzvlášť důležité.
3) Na email lucie@podralsko.cz nám zašlete vyplněnou přihlášku na program, které obsahuje tyto údaje:

  • název požadovaného programu
  • počet dětí a jejich věk
  • adresu školy
  • jméno, telefon a email kontaktní osoby
  • oběd A/N
  • poznámka: pomozte nám tím, že nám při objednávání o své třídě sdělíte co nejvíce informací, které mohou ovlivnit průběh programu, zejména speciální vzdělávací potřeby, alergie a další zdravotní omezení

4) Po obdržení vaší přihlášky odepíšeme nebo zavoláme na vámi uvedený e-mail/telefon a vybereme oboustranně vyhovující termín nebo potvrdíme termín domluvený při telefonním rozhovoru
5) Cca týden před konáním programu vám ještě jednou zatelefonujeme, abychom si program potvrdili a domluvili všechny potřebné podrobnosti.
6) Cena programu se odvíjí od počtu účastníků Cenu, délku trvání programu a maximální počet účastníků naleznete u jednotlivých programů.
8) Počet účastníků na programy je omezen - pro MŠ 25 dětí, pro ZŠ 30 žáků. Dodržujte prosím tento limit! Snažíme se tak zajistit co nejvyšší kvalitu programů.
9) Pokud máte větší třídu, je nutné se dopředu domluvit, že děti/žáci budou rozdělené na dvě skupiny a budou probíhat dva různé EVVO programy paralelně. Vzhledem k zázemí a pomůckám není možné, aby obě skupiny měly stejný program. Další možností je procházka po okolních naučných stezkách (bez lektora, s pedagogem).
10) Programy pro mateřské školy jsou vhodné pro děti od 5 let (předškolní třídy). Pokud přijedete s menšími dětmi je potřeba, abyste pro ně zajistili náhradní program (např. procházku po okolí).
11) Program je možné uhradit v hotovosti na základě příjmového dokladu na místě realizace nebo na základě faktury bankovním převodem.
12) Pokud nemůžete na program přijet, dejte nám prosím vědět co nejdříve, ať můžeme termín nabídnout náhradníkům.
13) Storno podmínky: zrušení výukového programu bez storno poplatku je možné nejpozději týden předen (7 kalendářních dní). Pokud se do této lhůty telefonicky neomluvíte, bude Vám účtován storno poplatek 1000 Kč.

!!! Pokud pracovníci ekocentra neobdrží vyplněnou a potvrzenou přihlášku na program, není objednaný termín závazně rezervovaný. Rezervace termínu je 7 kalendářních dní.!!!

Pravidla pro průběh programů:

Účast pedagoga:

1) Za žáky nese po celou dobu programu odpovědnost doprovázející pedagog. Lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu. Pedagog odpovídá za chování a bezpečnost dětí. V případě jeho odchodu může být program ukončen.

2) Prosíme pedagogy, aby při realizaci programu nevstupovali do výkladu a průběhu programu. Budeme rádi, když nám při programu pomůžete se zapojením všech žáků a s dodržováním kázně při programu, ale vedení programu prosím nechte na lektorovi. Jakékoliv doporučení, podněty a nápady, prosím sdělte lektorovi po ukončení programu osobně či e mailem. Jsme za ně rádi.

3) Pokud je součástí třídy dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které má asistenta, je nutné, aby se asistent účastnil celého programu a dítě podporoval.

4) V případě závažného problému s kázní si vyhrazujeme právo ukončit program bez náhrady vrácení peněz.

5) Nad 25 dětí je nutný doprovod dvou pedagogů.

6) Fotografie pořízené během programů můžou být použity k propagaci.

 

Oblečení:

7) Na venkovní programy doporučujeme oblečení do přírody, které se může zašpinit, pevné uzavřené boty. V sezoně výskytu klíšťat a hmyzu doporučujeme ochranu repelentem.

8) Terénní programy probíhají za každého počasí venku, je potřeba aby děti měli pláštěnky a holínky.

9) Na programy konané ve vnitřních prostorech jsou potřebné přezůvky.

 

Parkování:

10) Pokud přijedete vlastním autobusem, je možné zastavení pro vystoupení dětí na návsi v Brništi, poté je nutné přeparkovat na blízké parkoviště u prodejny Prominent.