ZŠ - jednodenní programy

Jednodenní programy pro ZŠ

 

Objednávky na vzdělávací programy, postup přihlášení, pravidla průběhu programů a přihlášku naleznete v záložce "Pro školy" - "Přihlášení, pravidla, přihláška". V případě dotazů, nejasností nás kontaktujte  na následujícím telefonním čísle či emailové adrese:

Tel.: +420 733 571 057

E-mail: luciel@podralsko.cz

 

!!! Pokud pracovníci ekocentra neobdrží vyplněnou a potvrzenou přihlášku na program, není objednaný termín závazně rezervovaný !!!

 

Hospodářská zvířata

Během programu si žáci ujasní základní pojmy spojené s chovem užitkových zvířat (hospodářství, domestikace, živočišný druh, plemeno apod.) Seznámí se s životními potřebami jednotlivých druhů zvířat a s tím, čím jsou pro nás jednotlivá hospodářská zvířata užitečná (mléčná, masná plemena, využití užitečné práce, další produkty – vlna, kůže, peří, štětiny, spásání, hnojení atd). Společně probereme rozdíly mezi velkochovem a malochovem.

  Místo: Ekocentrum Včelín, farma

  Doporučená věková skupina: 2.- 3. tř.

  Maximální počet dětí: 30
  Čas: 120 min.

  Období konání: celoročně

  Účastnický poplatek: 100 Kč/dítě

  Klíčová slova: hospodářská zvířata, malochov, velkochov

 

 

Od kapky vody k moři

Vysvětlíme si, co je to koloběh vody, jak kapičky vody cestují po světě a pomocí pokusů ověříme některé vlastnosti vody, především tři základní skupenství. Řekneme si, proč je voda důležitá a proč s ní musíme šetřit.

  Místo:  Ekocentrum Včelín, venkovní prostory ekocentra

  Doporučená věková skupina: 2.-3. tř.

  Maximální počet dětí: 30
  Čas: 120 min.

  Období konání: celoročně

  Účastnický poplatek: 100 Kč/dítě

  Klíčová slova: voda jako základ života, vlastnosti vody, koloběh vody v přírodě
 

Rybník jako domov

U rybníka se seznámíme s formami života v tomto biotopu. Na základě pozorování popíšeme vztahy živočichů a rostlin v rybníce a jejich závislost na kvalitě vody. Sestavíme si potravní řetězec a zahrajeme si na něj. Vylovíme a určíme vodní živočichy, prozkoumáme je pomocí lupy a dalších pomůcek.

  Místo: terén (Brnišťský rybník)
  Doporučená věková skupina: 3.-5. třída

  Maximální počet dětí: 30

  Čas: 150 min.

  Období konání: nekoná se v zimním období

  Účastnický poplatek: 100 Kč/dítě

  Klíčová slova: život v rybníce a kolem něj
 

 

Za tajemstvím stromů

Pomocí her a zážitků prozkoumáme tajemství stromů. Co prozradí letokruhy? Víte, že uvnitř stromu je potrubí? A k čemu slouží kůra, listy a kořeny? Jak probíhá děj zvaný fotosyntéza? Každý si najde svůj strom a vytvoří záznamový list.

  Místo: terén

  Doporučená věková skupina: 3.-5. třída

  Maximální počet dětí: 30
  Čas: 150 min.

  Období konání: nekoná se v zimním období
  Účastnický poplatek: 100 Kč/dítě

  Klíčová slova: Život stromu. Proč jsou stromy důležité?
 

 

Hmyz - pomocníci našich ovocných stromů

Žáci se dozvědí, co to je opylení, kdo patří mezi opylovače a v čem jsou tito pomocníci jedineční. "Zblízka" nahlédneme do života včelího společenstva. Zjistíme, jaká je úloha jednotlivých členů včelího úlu, jak se z vajíčka stane dospělá včela a jak včely mezi sebou komunikují. Dozvíme se, jak včela dělnice vyrábí med.Seznámíme se s včelími produkty a některé i ochutnáme. Ukážeme si úl, prohlédneme si včelařské pomůcky, nástroje i oblek a na závěr si vyrobíme malý dáreček ze včelího vosku.

  Místo: Ekocentrum Včelín, zahrada ekocentra
  Doporučená věková skupina: 2.-3. třída

  Maximální počet dětí: 30

  Čas: 120 min.

  Období konání: celoročně
  Účastnický poplatek: 100 Kč/dítě

  Klíčová slova: Opylování, život v úlu

 

 

Půda je poklad

Jak vzniká půda? Jak dlouho to trvá? Jaké máme druhy půdy? Prozkoumáme, kdo všechno v půdě žije. Společně sestavíme půdní blok a zjistíme, proč je půda životně důležitá.

dětské zahradničení - děti a půda - stock snímky, obrázky a fotky  Místo: Ekocentrum Včelín, venkovní prostory

  Doporučená věková skupina: 2.-3. třída

  Maximální počet dětí: 30

  Čas: 120 min.

  Období konání: celoročně
  Účastnický poplatek: 100 Kč/dítě

  Klíčová slova: půdní blok, druhy půdy

 

 

Stezka živým lesem

Pojďte společně s námi objevovat les a jeho obyvatele! Cestou nahlédneme do mravenčího království, dozvíme se spoustu novinek ze života lesních zvířat. Naučná stezka přiblíží dětem příjemnou a hravou formou zajímavosti o životě v půdě a v lese. Interaktivní herní prvky přirozeně podpoří aktivitu a rozvoj pohybových schopností.

Ekoprogram v Brništi - Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková  organizace  Místo: Lesopark Brniště, délka trasy cca 1km

  Doporučená věková skupina: 2.-3. třída

  Maximální počet dětí: 30

  Čas: 180 min.

  Období konání: celoročně
  Účastnický poplatek: 100 Kč/dítě

  Klíčová slova: lesní zvířata, život v lese

 

.

Barevný podzim

Pomocí her a zážitků prozkoumáme tajemství stromů. Zjistíme proč, a které stromy opadávají. Pomocí pokusu dokážeme, že listy v sobě ukrývají více barev po celý rok. Každý si najde svůj strom a vytvoří záznamový list.

  Místo: Stezka Sochy ve skalách, Lesopark Brniště, Ekocentrum Včelín

  Doporučená věková skupina: 2.-4. třída

  Maximální počet dětí: 30

  Čas: 150 min.

  Období konání: září - listopad
  Účastnický poplatek: 100 Kč/dítě

  Klíčová slova: stromy na podzim, barvy listí

 

Příroda v zimě

Seznámíme se se zimní přírodou, strategiemi přezimování různých živočichů, dozvíme se, jak je důležité starat se o ptáčky v zimě, a nakonec si vyrobíme i krmítko.

  Místo: Lesopark Brniště, exteriér Ekocentra Včelín

  Doporučená věková skupina: 2.-4. třída

  Maximální počet dětí: 30

  Čas: 180 min.

  Období konání: prosinec - únor
  Účastnický poplatek: 100 Kč/dítě

  Klíčová slova: sníh, zvířata v zimě, stopy